siauralapiai lubinai

  1. Rita Asakavičiūtė

    Straipsnis 1,5-Pakeistų 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzdiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų („Lupinus angustifolius“ L.) augimui ir produktyvumui

    Santrauka. Susintetinti 1-oksopropil- ir 1-(2-nitrobenzoil)-1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzdiazepinų dariniai, kurie penktoje heterožiedo padėtyje turi įvairios struktūros pakaitus – acil-, alkil- ir nitrozogrupes, ir policikliai imidazo[1,2-a][1,5]- ir chinazolino[3,2-a][1,5]benzdiazepinai...
  2. Rita Asakavičiūtė

    Straipsnis Pakeistų 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų („Lupinus angustifolius“ L.) vystymuisi „in vitro“

    Santrauka. Ištirtas 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų (Lupinus angustifolius L.) vystymuisi. Tirta laboratorinėmis sąlygomis, daiginant siauralapių lubinų VB Derliai ir VB Vilniai sėklas Petri lėkštelėse. Nustatyta, kad didžiausią poveikį lubinų VB...
Grįžti