simboliai

  1. Aušra Malkevičiūtė

    Straipsnis Baimės apraiškos lietuvių kultūrinėje sąmonėje: mitų ir stebuklinių pasakų filosofinė analizė

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos kosmologinės, egzistencinės, moralinės rūšies baimės, išreikštos lietuvių mitų ir pasakų simboliuose. Kosmologinės baimės atspindi senosios kultūros žmogaus siekį išgyventi, įsitvirtinti apibrėžtoje teritorijoje, čia susikuriant tam tikrą tvarką, kuri laiduoja...
Grįžti