skaitmeniškumas

  1. Vytautas Rubavičius

    Straipsnis Medijų teorijos poveikis kultūros tyrinėjimams

    Santrauka: Skaitmeninės informacinės komunikacinės technologijos kuria naują gyvenamąją aplinką, kurioje socialines struktūras keičia technologinio pobūdžio informacinės ir komunikacinės struktūros, nustatančios žmogaus savikūros ir saviteikos, taip pat kultūrinės gamybos sąlygas. Nauji...