socialinis determinizmas

  1. Aivaras Stepukonis

    Monografija Pavergto mąstymo problema: Maxas Scheleris ir žinojimo sociologijos ištakos

    Santrauka. Monografijoje nagrinėjama Maxo Schelerio žinojimo sociologija, kuri pirmaisiais XX amžiaus dešimtmečiais Vakarų humanitariniuose bei visuomenės moksluose atvėrė duris naujo pobūdžio sociologiniams epistemologiniams tyrimams, taip pat apibendrino paties Schelerio paskutinio mokslinės...
Grįžti