sri aurobindo

  1. Daiva Tamošaitytė

    Straipsnis Blogio samprata Sri Aurobindo „Dieviškajame gyvenime“

    Santrauka: Sri Aurobindo aptaria blogį remdamasis savo originalia metafizine teorija, pasak kurios į problemą reikia žvelgti ne kaip į moralinio gėrio-blogio dualumo duotybę, bet kaip į laikiną neišvengiamą evoliucijos reiškinį. Tad siūlo apie ją mąstyti kaip apie reliatyvų dieviško-nedieviško...
  2. Daiva Tamošaitytė

    Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

    Santrauka: Straipsnyje tyrinėjama filosofinio moteriškojo principo santykis su visuomenės gyvenime įsigalėjusiais stereotipais, nagrinėjama jo reikšmė krikščionybėje ir šiuolaikiniame sekuliarizuotos Vakarų kultūros kontekste. Lyginamuoju požiūriu pateikiama hindų šaktės samprata, atnaujintą...