tapyba

 1. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Eugène Delacroix tapybos vizija ir kai kurios atsigręžimo į romantizmą prielaidos

  Santrauka. Straipsnio tikslas – išryškinti tapybos sampratos specifiškumą, pasitelkiant romantinio ir postmoderniojo požiūrio į tradicines formos ir turinio kategorijas skirtumus. Šiuolaikinėse (ypač postmoderniosiose) meno teorijose ryškėja turinio kategorijos atribojimas nuo formaliosios...
 2. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Romantizmo transformacijos postmodernioje estetikoje: tapatumo požymiai ir ribos

  Santrauka. Straipsnyje kritiškai analizuojama postmodernioji romantizmo samprata siekiant aptarti požiūrių į romantizmo tęsinius prieštaringumą. Lyginant skirtingas interpretacijas analizuojamos romantizmo estetikos idėjų transformacijos vizualinės reprezentacijos srityje (Charles Taylor...
 3. Salomėja Jastrumskytė

  Straipsnis Sinestezinės estetikos formalistinės prielaidos simbolizmo mene

  Santrauka. Straipsnyje, remiantis konkrečiais tekstais ir idėjomis, analizuojami simbolizmo estetikoje ir meno praktikoje ryškėjantys nauji formalistiniai sinestezijos interpretavimo aspektai. Simbolizmo estetikos formalistinės tendencijos yra tiesiogiai siejamos su muzikalumo sampratos raida...
Grįžti