transcendavimo judesys

  1. Povilas Aleksandravičius

    Straipsnis Transcendavimo judesys Europoje ir naujoji mąstymo paradigma

    Santrauka. Straipsnyje apibrėžiamas transcendavimo judesys ir parodomas jo veikimas Europos erdvėje nuo senovės Graikijos iki mūsų laikų. Filosofijoje, kultūroje, moksle, religijoje – visuose žmogaus egzistencijos laukuose transcendavimas reiškėsi kaip kritikos ir kūrybos variklis, sudarydama...
Grįžti