transcendentalusis idealizmas

  1. Jūratė Baranova

    Straipsnis Kantas ir transcendentalinis Deleuze’o empirizmas

    Santrauka. Šiame straipsnyje keliamas ir nagrinėjamas klausimas: koks santykis yra tarp Kanto transcendentalinio idealizmo ir Deleuze’o transcendentalinio empirizmo. Šis tyrimas suponuoja ir kitus klausimus: jeigu kartotė galima, kodėl tai negalėtų būti moralės dėsnis? Kaip nutinka, kad...
Grįžti