vacys bagdonavičius

  1. Gintaras Kabelka

    Straipsnis Integruojamieji filosofiniai istoriniai aiškinimai Lietuvoje

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas filosofijos istorijos integruojamasis aiškinimo būdas, kuris taikomas intelektinės istorijos, psichologistinės hermeneutikos ir kitų filosofijos istorijos metodologijų. Intelektinės istorijos teorinius principus suformulavo Richardas Rorty: filosofinė teorija...
Grįžti