valstybės išlaidos

  1. Gerda Žigienė

    Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama valstybės išlaidų įtaka ekonomikai, analizuojama kaip valstybės išlaidų struktūra veikia ekonomikos augimą, atskleidžiama vyraujančių politinių ideologijų įtaka valstybės išlaidų struktūrai. Pagrindiniai žodžiai: ekonomikos augimas, politinė ideologija...