vargoniškumas

  1. Jūratė Landsbergytė-Becher

    Straipsnis Transcendentinio vargoniškumo siekis modernioje lietuvių muzikoje

    Santrauka. Straipsnyje apžvelgiami ypatingieji vargonų modernizmo bruožai yra apibūdinami kaip transcendencija, nes žymi muzikos formalių ribų peržengimą. Tai yra būdinga vargonų muzikai, kurios pirminė paskirtis susijusi su religija, jos poveikio atspindžių stiprinimu, bažnyčios aplinka...
  2. Jūratė Landsbergytė-Becher

    Straipsnis Apokaliptinis modernizmas sakralinėje vargonų muzikoje, remiantis Gracijaus Sakalausko ir Ruth Zechlin kūryba

    Santrauka. šiuo straipsniu siekiama parodyti, kad yra daug nežinomos vargonų muzikos ir jos išraiškos galimybių. Viena jų – bažnytinė muzika, tradiciškai laikoma konservatyvia, todėl lietuvių kompozitorių dar mažai apčiuopta. Jos pavyzdžiu galėtų būti Gracijaus Sakalausko kūryba – sakralinės...
Grįžti