vartotojų lojalumas

  1. Palmira Papšienė

    Straipsnis Į vartotojų lojalumo skatinimą orientuota žmogiškųjų išteklių vadyba: teorinės įžvalgos

    Santrauka. Vartotojai vertina organizaciją ir jos produktus atsižvelgdami į tai, kaip su jais elgiasi darbuotojai, su kuriais jiems tenka bendrauti. Tad vienas iš kaimo verslo organizacijos diferenciacijos būdų šiuolaikinėmis kaimo verslų ir infrastruktūros plėtros sąlygomis, galėtų būti...