viešasis sektorius

  1. Tadas Sudnickas

    Straipsnis Subalansuotų rodiklių sistemos taikymo aspektai Lietuvos viešajame sektoriuje

    Santrauka. Straipsnio tikslas – apžvelgti subalansuotų rodiklių sistemos taikymo viešajame sektoriuje problematiką. Subalansuotų rodiklių sistema (angl. balanced scorecard) verslo vadyboje yra plačiai nagrinėjama, tačiau jos pritaikymo viešajame sektoriuje galimybės ir ypatumai nėra pakankamai...
  2. Aurimas Zaremba

    Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

    Santrauka. Straipsnyje analizuojamas partinio patronažo reiškinys Lietuvos viešajame sektoriuje. Pristatoma Lietuvos atvejui adaptuota pusiau struktūruotų ekspertų interviu tyrimo metodologija. Remiantis mokslinės literatūros analize ir atliekant empirinį tyrimą gautais duomenimis, aptariama...
Grįžti