viešoji politika

  1. Algirdas Monkevičius

    Straipsnis Laimės koncepcija viešosios politikos ideologijoje ir praktikoje

    Santrauka. Pastarąjį dešimtmetį vis labiau ryškėja tendencija kritiškai vertinti ūkio augimo strategijas ir atidžiau rūpintis kitais (ne vien ekonominio pobūdžio) svarbiais individų bei visuomenės poreikiais, lemiančiais jų gyvenimo kokybę bei savijautą. Šiame straipsnyje glaustai analizuojama...
Grįžti