visuomenės kaita

  1. Salomėja Jastrumskytė

    Straipsnis Tautinių mažumų samprata XXI a. visuomenės kaitos procesuose

    Santrauka. Straipsnis skirtas tautinių mažumų sampratos kaitos analizei, naujiems tautinio tapatumo iššūkiams, su kuriais susiduria XXI a. visuomenė. Šiame straipsnyje keliama prielaida, jog tautinių mažumų (minority) tapatumas, kuris nuolat kinta ir reikalingas palaikymo struktūrų, yra vienas...
Grįžti