vyriausiasis tribunolas

  1. Mindaugas Maksimaitis

    Straipsnis Lietuvos vyriausiasis tribunolas XX amžiuje

    Santrauka. Straipsnyje pateikiama Lietuvos tarpukario teismų sistemos aukščiausios grandies, sekant viduramžių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausio teismo tradicija pavadintos Vyriausiuoju Tribunolu, sudėtis, veiklos organizavimas, kai kurie statistiniai duomenys apie jo nagrinėtus...