Vyksta Skelbiamas 2024 m. Baltijos šalių stipendijų konkursas „Moterims moksle“

Baltijos šalių mokslų akademijos, bendradarbiaudamos su Latvijos, Lietuvos ir Estijos nacionalinėmis UNESCO komisijomis, rengia jungtinių stipendijų konkursą moterims tyrėjoms. Aštuonios iškilios moterys mokslininkės – dvi Latvijoje ir po tris Estijoje bei Lietuvoje – gaus 7000 eurų stipendijas už įvykdytus darbus ir tolesniems tyrimams jų mokslo srityse.

Paraiškas kviečiamos teikti tyrėjos, kurios dabar studijuoja doktorantūroje universitetuose arba mokslinių tyrimų įstaigose Baltijos šalyse, arba kurios doktorantūros studijas baigė ne daugiau kaip prieš septynerius metus ir dirba Baltijos šalies universitete arba mokslinių tyrimų įstaigoje. Kandidačių iš Lietuvos paraiškos konkursui teikiamos Lietuvos mokslų akademijos elektroninėje paraiškų sistemoje. Paraiškų pateikimo terminas – nuo 2024-05-31 iki 2024-07-05.

Visose trijose šalyse dvi stipendijos bus skirtos gamtos mokslų, technologijos mokslų, medicinos ir sveikatos mokslų srityse – viena doktorantei ir viena mokslų daktarei, o viena stipendija Estijoje bus skirta ir daktarei socialinių mokslų srityje, taip pat viena stipendija Lietuvoje daktarei socialinių ar humanitarinių mokslų srityse.

Jungtinės stipendijos „Women in Science Baltic Fellowship“ tikslas – remti Baltijos šalių jaunas moteris, siekiančias karjeros mokslinių tyrimų srityse.
 
Grįžti