Vyksta Mokslo vadybos ir žinių komercinimo gebėjimų mokslo ir studijų institucijose stiprinimas

Teikiama nuo2024-01-31 08:00
Teikiama iki2024-07-31 17:00
Finansavimo suma6 300 000.00 Eur
Pareiškėjo tipasViešasis sektorius
Projektų atrankos būdasValstybinis planavimas
RegionasVidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Sostinės regionas

Finansuojamos projektų veiklosVeiklos nr.Veiklos pavadinimas
12-001-01-02-01-01-061.6.1. Mokslo vadybos ir žinių komercinimo gebėjimų mokslo ir studijų institucijose stiprinimas (spin-off) (Sostinės regionas)
1.6.2. Mokslo vadybos ir žinių komercinimo gebėjimų mokslo ir studijų institucijose stiprinimas (spin-off) (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)
Tikslinės grupėsMSI, privatūs juridiniai asmenys, mokslininkai ir kiti tyrėjai, siekiantys įkurti ar plėtoti atžalinę įmonę, komercinti mokslo rezultatus.
Galimi pareiškėjaiLietuvos mokslo taryba
Pareiškėjo tipasViešasis sektorius
Galimi partneriai
1.
mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos registrą (toliau – MSI);
2.
privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys atžalinės įmonės sąvoką.
Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti6 300 000.00
Finansuojamoji dalisPartneriui – atžalinei įmonei – finansavimas yra teikiamas kaip de minimis pagalba, vadovaujantis De minimis reglamento nuostatomis, taikant 100 proc. intensyvumą.

Kai Aprašo 2.5.1 arba Aprašo 2.5.2 papunkčiuose nurodyta veikla įgyvendinama bendradarbiaujant atžalinei įmonei ir MSI, tačiau atžalinė įmonė jau yra viršijusi bendros de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, limitą:

iki 25 proc. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 60 % tinkamų finansuoti išlaidų atžalinei įmonei ir iki 40 proc. MSI, jei yra tenkinamos BBIR 25 straipsnio 6 dalies a punkte ir (arba) b punkto i) nurodytos sąlygos. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos bandomajai taikomajai veiklai;
iki 50 proc. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, jei yra tenkinamos BBIR 28 straipsnio 4 dalyje nurodytos sąlygos. atžalinei įmonei nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos sertifikavimo veiklai.

Kai Aprašo 2.5.1 arba Aprašo 2.5.2 papunkčiuose nurodytą veiklą įgyvendina tik atžalinė įmonė ir yra viršijusi bendros de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, limitą:

iki 25 proc. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 45 % tinkamų finansuoti išlaidų, jei yra tenkinamos BBIR 25 straipsnio 6 dalies a punkte nurodytos sąlygos. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos bandomajai taikomajai veiklai (atžalinių įmonių vykdomos 7–9 MTEP etapų veiklos);
iki 50 proc. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, jei yra tenkinamos BBIR 28 straipsnio 4 dalyje nurodytos sąlygos. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos sertifikavimo veiklai.
Finansavimo formaDotacija
Išsamiau žr. Esinvesticijos.lt.
 
Grįžti