Asta Veličkienė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. technologijos mokslai · T
Kryptis
  1. T 008 medžiagų inžinerija
Įstaiga
Kauno technologijos universitetas
Padalinys
Medžiagų inžinerijos katedra
Gyvena
Kulautuva, Lietuva
2009 m. Kauno technologijos universitete įgijo pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, o 2011 m. – pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį. 2015 m. ten pat baigė inžinerijos mokslo krypties doktorantūros studijas, 2016 m. apgindama daktaro disertaciją Kilpinių audinių iš natūraliųjų pluoštų savybių vertinimas ir prognozavimas. Disertacijos tema paskelbė 17 mokslinių publikacijų, iš jų 4 straipsnius citavimo duomenyne Thomson Reuters Web of Knowledge indeksuotuose leidiniuose. Tyrimų rezultatai pristatyti 12 konferencijų: 7 tarptautinėse (Kroatija, Estija, Turkija, Vokietija ir Lietuva) ir 5 respublikinėse. Studijų metais vykdė pedagoginę veiklą (vadovavo bakalauro gamybinei praktikai ir bakalauro baigiamiesiems darbams) ir organizacinę veiklą (respublikinių konferencijų „Medžiagų inžinerija, 2013“ ir „Medžiagų inžinerija, 2012“ organizacinių komitetų narė). 2013–2015 m. laimėjo LMT konkursus doktoranto stipendijai gauti už akademinius pasiekimus. 2013 m. laimėjo aktyviausių doktorantų konkursą. Mokslinių tyrimų sritys: tekstilės medžiagos ir technologiniai procesai, tekstilės medžiagų kokybės prognozavimas, optimaliomis savybėmis pasižyminčių tekstilės medžiagų kūrimas.
Grįžti