Disertacija Kilpinių audinių iš natūraliųjų pluoštų savybių vertinimas ir prognozavimas

  • Bibliografinis aprašas: Asta Veličkienė, Kilpinių audinių iš natūraliųjų pluoštų savybių vertinimas ir prognozavimas, daktaro disertacija, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija (08T), Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016.
  • Institucinė prieskyra: Kauno technologijos universitetas.

Santrauka. Kilpiniai audiniai yra vieni populiariausių audinių, naudojamų namų tekstilėje, kūdikių drabužių asortimente, gaminant medicinos, higienos priemones. Kilpinio audinio sandarą apibūdina sudėtingas pynimas, kuris gaunamas perpinant dvi metmenų ir vieną ataudų sistemą. Kilpa yra svarbus kilpinio audinio sandaros elementas, nes nuo audinio paviršiuje sudarytų kilpų priklauso gaminio išvaizda ir daugelis kitų savybių. Kilpiniams audiniams svarbios sorbcinės savybės. Šiame darbe ištirta kilpinių audinių vandens garų absorbcija ir vandens išgarinimas. Kitos labai svarbios kilpinių audinių fizikinės savybės yra susijusios su laidumu. Nuo laidumo orui priklauso audinio absorbcinės ir desorbcinės savybės. Kilpinių audinių mechaninės savybės yra vienos iš svarbiausių charakteristikų, nulemiančių gaminių vartojamąją vertę; nuo audinio stiprumo priklauso gaminio ilgaamžiškumas, patvarumas. Kilpinių audinių dėvėjimasis įvertinamas audinio mechaninių savybių pakitimu po dilinimo. Tyrimas taip pat apima audinių kokybės prognozavimą: rodiklių tarpusavio priklausomybių matematines išraiškas, jų kompleksinį vertinimą bei vandens, šilumos, mechaninio, cheminio poveikio ir apdailos procedūrų įtakos audinių savybėms nustatymą.

Pagrindiniai žodžiai: kilpinis audinys, natūralusis pluoštas, apdaila, fizikinės savybės, mechaninės savybės, prognozavimas.

 
Asta Veličkienė

Kilpinių audinių iš natūraliųjų pluoštų savybių vertinimas ir prognozavimas


Daktaro disertacija
Technologijos mokslai, medžiagų inžinerija (08 T)
Kaunas, 2016

Disertacija rengta 2011–2016 metais Kauno technologijos universitete

Mokslinė vadovė
prof. dr. Salvinija Petrulytė​

Mokslinis konsultantas
prof. dr. Donatas Petrulis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08 T)​
 

Priedai:

  • Disertacija.pdf
    20,6 MB · Skaitymai: 122
  • Santrauka.pdf
    12,9 MB · Skaitymai: 132

The Evaluation and Forecasting of the Properties of Terry Fabrics Woven from Natural Fibers

  • Bibliographic Description: Asta Veličkienė, Kilpinių audinių iš natūraliųjų pluoštų savybių vertinimas ir prognozavimas, daktaro disertacija, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija (08T), Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016.
  • Institutional Affiliation: Kauno technologijos universitetas.

Summary. Terry fabrics are very popular materials which may be used for home textile, of baby clothes and as a result of the large scale of production of medicine and hygiene products. The structure of the terry fabric is characterized by its complex weave which is obtained through interlacing two systems of warp and one system of weft. The loop pile is one of the most important elements of the terry woven fabric structure because the appearance of the product and many other properties depend on the loops formed on the surface of terry fabrics. Water absorption is important for terry fabrics as well. Consequently, in this study, water vapor absorption and water evaporation from terry fabrics are investigated. Other extremely important physical properties of terry woven fabrics are their permeability properties. Absorption and desorption properties of woven fabrics depend on their air permeability. Mechanical properties of terry fabrics are among the most important characteristics determining the service capability of the product; the strength properties of the products are influenced by the fabric strength and durability. Terry fabric finishing methods are being developed seeking not only to improve the fabric’s appearance or to provide it with additional functional properties but also in order to increase the demand for terry woven fabrics. The assessment of terry fabric wear was determined investigating the changes in mechanical properties after abrasion impact. The analysis also includes the predicting of the quality of terry fabrics: the dependencies of indices are expressed by mathematical equations and evaluated as complex; the determination of the influence of water, heat, mechanical, and chemical impacts/finishing on the properties of the fabrics is performed.

Keywords: terry fabric, natural fiber, finishing, physical properties, mechanical properties, forecasting.

 
Grįžti