Aušra Kolbergytė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 007 edukologija
Įstaiga
Mykolo Romerio universitetas
Padalinys
Edukologijos ir socialinio darbo institutas
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2002–2008 m. Mykolo Romerio universitete įgijo socialinio darbo bakalaurą ir magistrą. 2010-2012 m. Vilniaus universitete studijavo podiplominėse psichodinaminės grupinės psichoterapijos studijose. 2011–2015 m. studijavo jungtinėje (Vytauto Didžiojo universiteto kartu su Klaipėdos, Mykolo Romerio, Vilniaus universitetais ir užsienio partneriu Aveiro universitetu) edukologijos krypties doktorantūroje. 2016 m. Mykolo Romerio universitete apgynė socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro disertaciją Suaugusiųjų saviugda kaip transformuojantis ugdymasis. 2013 m. stažavo Kalkutos universitete Indijoje. Nuo 2009 m. Mykolo Romerio universitete dėsto socialinio darbo teoriją ir praktiką. Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose paskelbė 7 mokslines publikacijas. Mokslinių tyrimų sritys: saviugda, asmenybės tobulinimas, sąmoningumo ugdymas, priklausomybių psichologija, emocinio intelekto ugdymas, grupinė terapija, socialinio darbo teorija ir praktika.