Birutė Gudelienė

Laipsnis
daktarė
Sritis
humanitariniai mokslai · H
Kryptis
H 004 filologija
Įstaiga
Lietuvos kalbos institutas
Padalinys
Raštijos paveldo tyrimų centras
Pareigybė
jaunesnioji mokslo darbuotoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2005 m. Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar LEU) įgijo filologijos magistro laipsnį bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją. 2015 m. Lietuvių kalbos institute apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktaro disertaciją Ankstyvosios Simono Daukanto leksikografijos ortografijos principai ir jų realizacija. 2010 m. parengė šaltinio publikaciją Simono Daukanto Žodrodžio ir jo verstų antraščių lietuviškų žodžių indeksai. Sudarė žodžių rodyklių (2011–2012 m.), su bendraautorėmis – mokslininkų bibliografijų (2008 m.). Lietuvos leidiniuose paskelbė per 10 mokslinių publikacijų, populiarių kultūros straipsnių. Dalyvauja mokslinėse konferencijose. Mokslinių tyrimų sritys: XIX a. tarminių žodynų rašyba (S. Daukantas, S. Stanevičius), rašmens formos ir turinio santykio problematika, indeksų (žodžių formų žodynų) rengimas.