Marius Urvikis

Laipsnis
daktaras
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 003 vadyba
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2009 m. Mykolo Romerio universitete įgijo viešojo administravimo bakalaurą. 2011 m. ten pat baigė viešojo administravimo magistrantūrą. 2016 m. Mykolo Romerio universitete apgynė socialinių mokslų srities vadybos krypties daktaro disertaciją Vietos savivaldos institucijų organizuojamų viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas. Paskelbė 3 mokslinius straipsnius. Mokslinių tyrimų sritys: viešojo administravimo teorija, viešosios paslaugos, vietos savivalda, valstybės tarnyba.
Grįžti