Ingos Klimašauskienės paskiausias turinys

 1. Inga Klimašauskienė

  Straipsnis Profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimas pagal Europos Sąjungos teisę

  Reconciliation of Professional, Private and Family Life under the European Union Law Summary. European Union (EU) primary and secondary law does not provide an explicit definition of the reconciliation of professional, private and family life. The ambiguity of this definition can be seen both...
 2. Inga Klimašauskienė

  Straipsnis Profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimas pagal Europos Sąjungos teisę

  Literatūra Teisės aktai Norminiai teisės aktai Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties suvestinė redakcija, OL C 84, 2010 m. kovo 30 d., p. 58–61. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, OL C 83, 2010 m. kovo 30 d., p. 392–403. Europos Sąjungos sutarties suvestinė...
 3. Inga Klimašauskienė

  Straipsnis Profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimas pagal Europos Sąjungos teisę

  Aptarti ESTT išaiškinimai įtikina, kad priežiūra, kaip viena iš suderinimo priemonių, reikšminga šeiminio gyvenimo apsaugai užtikrinti. Be to, parodo, kad suderinimo koncepcijos reglamentavimo sritis išties labai plati, neapsiriboja tradiciškai suprantama motinystės ir jos apsaugos reguliavimo...
 4. Inga Klimašauskienė

  Straipsnis Profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimas pagal Europos Sąjungos teisę

  Kitas pavyzdys, kiek toli nueinama į antrinę teisę, siekiant tinkamai užtikrinti galimybę asmenims derinti darbą ir asmeninio gyvenimo poreikius, galėtų būti ESTT pateikti tokios antrinės teisės, kaip valstybės narių judėjimo ir gyvenimoŽr. 1973 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 73/148/EEB dėl...
 5. Inga Klimašauskienė

  Straipsnis Profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimas pagal Europos Sąjungos teisę

  Kaip pagrįsta pirmiau, „suderinimas“, be motinystės apsaugos, su tuo susijusių atitinkamų atostogų rūšių, lanksčių darbo formų susitarimų, apima ir priežiūrą, todėl paminėtina ESTT praktika šioje srityje. Coleman bylojeŽr. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2008 m. liepos 17 d. sprendimas byloje...
 6. Inga Klimašauskienė

  Straipsnis Profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimas pagal Europos Sąjungos teisę

  Suderinimo teisės įgyvendinimo priemonei – lankstiems darbo susitarimams užtikrinti yra skirta ne viena direktyvaPavyzdžiui, 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 97/81/EB dėl Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną. 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 99/70/EB dėl darbo pagal...
 7. Inga Klimašauskienė

  Straipsnis Profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimas pagal Europos Sąjungos teisę

  Paminėti ESTT sprendimai leidžia teigti, kad antrinės teisės nuostatos, susijusios su motinystės apsauga, lyčių lygybės principu yra suderinimo teisės pamatas profesinės veiklos, šeimos ir privataus gyvenimo derinimui spręsti. Suderinimas apima teisę į vaiko priežiūros atostogas, ir tai ESTT...
 8. Inga Klimašauskienė

  Straipsnis Profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimas pagal Europos Sąjungos teisę

  3.2. Suderinimas pagal ESTT Ankstyvoje 1984 metų Hofmann bylojeŽr. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1984 m. liepos 12 d. sprendimas byloje C-184/83 Ulrich Hofmann prieš Barmer Ersatzkasse. ESTT yra konstatavęs, kad Direktyva 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moterisŽr. 1976 m. vasario...
 9. Inga Klimašauskienė

  Straipsnis Profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimas pagal Europos Sąjungos teisę

  Remiantis EŽTT sprendimais, šeimos gyvenimo samprata neapsiriboja santuokos pagrindu susiformavusiomis šeimomis ir gali apimti kitus de facto santykiusŽr. Europos Žmogaus Teisių Teismas, 1979 m. birželio 13 d. sprendimas byloje Marckx prieš Belgiją, p. 31; 2000 m. liepos 13 d. sprendimas byloje...
 10. Inga Klimašauskienė

  Straipsnis Profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimas pagal Europos Sąjungos teisę

  3. Suderinimo sąvokos išraiška Europos teismų jurisprudencijoje 3.1. Šeimos samprata pagal EŽTT Klausimas, ką reiškia žodžiai „šeima“, „šeiminis gyvenimas“ sąvokoje darbo, šeimos ir asmeninio gyvenimo suderinimas, koks yra skirtumas tarp „šeiminio gyvenimo“ ir „privataus gyvenimo“, buvo iškeltas...
 11. Inga Klimašauskienė

  Straipsnis Profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimas pagal Europos Sąjungos teisę

  Komisija Komunikate yra nurodžiusi, kad strategija, kaip paremti suderinimo sprendimus, grindžiama daugeliu komponentų. Pagrindiniai įvairių politikos sričių komponentai yra vaikų priežiūros infrastruktūra, teisė į atostogas ir lanksčiojo darbo laiko sistemaŽr. 2008 m. spalio 3 d. Europos...
 12. Inga Klimašauskienė

  Straipsnis Profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimas pagal Europos Sąjungos teisę

  2.2. Antrinė teisė Pirmiausia reikėtų pažymėti, kad nors suderinimo koncepcija daugiausia išplėtota remiantis direktyvomis, kurios pagal Europos Sąjungos teisės aktų hierarchijos sistemą paprastai neturi tiesioginio veikimo galios ir jose nustatyti privalomi rezultatai į nacionalinę teisę...
 13. Inga Klimašauskienė

  Straipsnis Profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimas pagal Europos Sąjungos teisę

  Remiantis lingvistiniu teisės aiškinimo metodu, akivaizdu, kad suderinimas šioje normoje apsiriboja motinystės apsauga ir tik kiek tai susiję su šiam tikslui skirtomis motinystės ir vaiko priežiūros atostogomis. Tačiau visiškai nieko nepasakoma, pavyzdžiui, apie tėvystės atostogas, kitų...
 14. Inga Klimašauskienė

  Straipsnis Profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimas pagal Europos Sąjungos teisę

  Suderinimo teisinės kategorijos svoris kardinaliai pasikeitė 2009 m. gruodį, įsigaliojus Lisabonos sutarčiaiŽr. Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį, pasirašyta Lisabonoje, 2007., nes Chartija, kurios, kaip minėta pirmiau šiame...
 15. Inga Klimašauskienė

  Straipsnis Profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimas pagal Europos Sąjungos teisę

  Ieškant atsakymo, ką reiškia suderinimas pagal Europos Sąjungos teisę, išplėsta suderinimo sąvoka, t. y. greta „profesinės veiklos“, „šeimos“ įtraukiamas žodis „asmeninis“, kyla kitas klausimas. Ar tai reiškia, kad asmeninio (ar privataus) gyvenimo sritis taip pat yra (turi būti) derinama drauge...