Antano Šarkino paskiausias turinys

 1. Antanas Šarkinas

  Straipsnis Technologinių veiksnių įtaka penicilino kiekiui gaminant pieno produktus

  Influence of Technological Factors on Penicillin Content in Dairy Products Summary. The influence of dairy technological factors on the content of the active substance of the antibiotic penicillin was studied using the agar diffusion method. Milk samples with a known concentration of penicillin...
 2. Antanas Šarkinas

  Straipsnis Technologinių veiksnių įtaka penicilino kiekiui gaminant pieno produktus

  Literatūra Andrade, L. R. A.; J. B. Figueiredo, J. L. F. H. A. Lins, “Evaluation of the Discharge of Antibiotic Residues in Milk after Medication with Penicillin and Streptomycin in Aqueous and Oily Formulations with Dimethyl Sulfoxide Adjuvant,” Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e...
 3. Antanas Šarkinas

  Straipsnis Technologinių veiksnių įtaka penicilino kiekiui gaminant pieno produktus

  Išvados 1. Nustatyta, kad pieno mėginiuose laikymo metu, esant 8 °C temperatūrai, penicilino veiklioji medžiaga per 72 val. sumažėja vidutiniškai 6,6 %. 2. Gauta, kad terminio pieno mėginių apdorojimo metu penicilino veiklioji medžiaga kinta – mažėja. Sumažėjimas priklauso nuo temperatūros. Kuo...
 4. Antanas Šarkinas

  Straipsnis Technologinių veiksnių įtaka penicilino kiekiui gaminant pieno produktus

  Pasinaudojus gautomis lygtimis galima apskaičiuoti pieno rūgšties susidarymo greitį bet kuriame proceso t momente nuo 1 iki 5 val. Paanalizavę pieno rūgšties susidarymo greitį po 4 val. mėginiuose su DT 1 000 l raugu gauname, kad: mėginys be penicilino v1 = 0,0891; mėginys su penicilinu v2 =...
 5. Antanas Šarkinas

  Straipsnis Technologinių veiksnių įtaka penicilino kiekiui gaminant pieno produktus

  Analogiškai surandame pieno rūgšties susidarymo proceso greitį, kai rauginimui naudojamas YC-380 raugas: mėginys be penicilino \[ {y}_{3}=0,0061\;{t}^{2}+0,016;{t}+0,0882\qquad R_{3}^{2}=0,99;\tag{5} \] mėginys su penicilinu \[ {y}_{4}=0,0051\;{t}^{2}-0,0156\;{t}+0,1314\qquad...
 6. Antanas Šarkinas

  Straipsnis Technologinių veiksnių įtaka penicilino kiekiui gaminant pieno produktus

  Praėjus 5 val. nuo proceso pradžios rauginant su DT 1 000 l raugu pieno rūgšties mėginiuose su penicilinu susidarė 36,84 %, su YC-380 raugu – 43,75 %, o su CHN-19 raugu – 38,9 % mažiau. Taigi penicilino likučiai piene prailgina technologinių procesų laiką gaminant įvairius raugintus pieno...
 7. Antanas Šarkinas

  Straipsnis Technologinių veiksnių įtaka penicilino kiekiui gaminant pieno produktus

  9 pav. Pieno rūgšties susidarymas per 5 val.: a – rauginant su kefyro raugu (DT 1 000 l); b – rauginant su rūgpienio raugu (YC-380); c – rauginant su CHN-19 raugu / Fig. 9. Amount of lactic acid within 5 hours: a – with kefir ferment (DT 1 000 l); b – with sour milk ferment (YC-380); c – with...
 8. Antanas Šarkinas

  Straipsnis Technologinių veiksnių įtaka penicilino kiekiui gaminant pieno produktus

  Paaiškėjo, kad ne tik penicilinas, bet ir pieno rūgšties bakterijos turi įtakos slopinimo zonų susidarymui. Todėl tyrimų rezultatai (slopinimo zonos), parodyti 7 pav., atspindi dviejų veiksnių įtaką: pieno rūgšties bakterijų vystymosi ir penicilino. Manome, kad 7 pav. parodytos slopinimo zonos...
 9. Antanas Šarkinas

  Straipsnis Technologinių veiksnių įtaka penicilino kiekiui gaminant pieno produktus

  Matyti, kad pieno rūgšties bakterijos turi įtakos slopinimo zonų susidarymui. Mažiausios slopinimo zonos gautos mėginiuose, suraugintuose su DT 1 000 l raugu, didesnės – su raugu YC-380 ir didžiausios – su CHN-19 raugu. Slopinimo zonų skirtumas (7 ir 8 pav.) susidaro dėl to, kad penicilinas...
 10. Antanas Šarkinas

  Straipsnis Technologinių veiksnių įtaka penicilino kiekiui gaminant pieno produktus

  Rezultatai (8 pav.) paaiškina tyrimų duomenis, parodytus 7 pav. 8 pav. Pieno rūgšties bakterijų vystymosi poveikis slopinimo zonų susidarymui su testavimo kultūromis: a – B. subtilis, b – M. luteus. Mėginiai: 1 – kontrolinis pienas be penicilino; 2 – su kefyro raugu (DT 1 000 l); 3 – su...
 11. Antanas Šarkinas

  Straipsnis Technologinių veiksnių įtaka penicilino kiekiui gaminant pieno produktus

  Sumažėjimo procentas priklausė nuo raugą sudarančių pieno rūgšties bakterijų. Išanalizavus tyrimų rezultatus su testavimo kultūra B. subtilis (7 pav., a) gauta, kad vystantis kefyro raugą (DT 1 000 l) sudarančioms mezofilinėms bakterijoms penicilino aktyviosios medžiagos sumažėjo tik 5,9 %...
 12. Antanas Šarkinas

  Straipsnis Technologinių veiksnių įtaka penicilino kiekiui gaminant pieno produktus

  Dar viena tyrimų serija buvo atlikta siekiant nustatyti biotechnologinių procesų poveikį (t. y. pieno rūgšties bakterijų vystymosi įtaką) penicilino aktyviajai medžiagai. Tam tikslui pasiekti pieno mėginiai su skirtingais raugais buvo rauginami iki rūgštinės struktūros susidarymo. Penicilino...
 13. Antanas Šarkinas

  Straipsnis Technologinių veiksnių įtaka penicilino kiekiui gaminant pieno produktus

  Gauti rezultatai neabejotinai rodo, kad užšaldymas turi įtakos penicilino veikliajai medžiagai. Visuose užšaldytuose mėginiuose penicilino veikliosios medžiagos kiekis sumažėjo nuo 9,25 iki 20,3 %. Sumažėjimas buvo efektyvesnis, kai penicilino veikliosios medžiagos mėginiuose buvo mažiau...
 14. Antanas Šarkinas

  Straipsnis Technologinių veiksnių įtaka penicilino kiekiui gaminant pieno produktus

  Gaminant valgomuosius ledus, sudarytas mišinys yra sušaldomas iki minusinių temperatūrų. Šioje gamyboje sušaldymo procesas yra vienas svarbiausių technologinių veiksnių. Todėl buvo atlikta serija bandymų, kurių metu nustatyta, ar pieno mišinio koloidinės sistemos pokyčiai užšalimo (iki –20 °C)...
 15. Antanas Šarkinas

  Straipsnis Technologinių veiksnių įtaka penicilino kiekiui gaminant pieno produktus

  Gauti rezultatai (4 pav.) rodo, kad dėl mechaninio poveikio sumažėja penicilino aktyviosios medžiagos kiekis. 4 pav. Mechaninio apdorojimo įtaka penicilino antimikrobiniam poveikiui su testavimo kultūromis Bacillus subtilis ir Micrococcus luteus kintant apdorojimo laikui / Fig. 4. Impact of...
Grįžti