Algimanto Merkevičiaus paskiausias turinys

 1. Algimantas Merkevičius

  Straipsnis Ankstyviausi žirgų palaikai laidojimo objektuose Lietuvoje

  The Earliest Horse Remains in Burial Sites in Lithuania Summary. The custom to bury horses in the East Baltic region spread after the birth of Christ. Horse graves found in the territory of Lithuania mostly date to the first millennium AD and the first half of the second millennium AD. However...
 2. Algimantas Merkevičius

  Straipsnis Ankstyviausi žirgų palaikai laidojimo objektuose Lietuvoje

  Šaltiniai Danilaitė, Elena, Egliškių pilkapių, Kretingos raj., tyrinėjimai 1969 m., Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, 1970, f. 1, b. 270. Grigalavičienė, Elena, Egliškių pilkapių tyrinėjimai 1974 metais (Egliškiai II, Žalgirio apyl., Kretingos raj., kol. „Tarybų šalis“), Lietuvos...
 3. Algimantas Merkevičius

  Straipsnis Ankstyviausi žirgų palaikai laidojimo objektuose Lietuvoje

  Išvados 1. Ankstyviausi žirgų palaikai laidojimo paminkluose aptikti nedidelėje Vakarų Lietuvos teritorijos dalyje, prie Akmenos, Danės ir Tenžės upių – Kvecių, Kurmaičių ir Ėgliškių pilkapiuose, kurie įrengti nuo 3 km iki 7,5 km atstumu vienas nuo kito. 2. Ankstyvuoju metalų laikotarpiu...
 4. Algimantas Merkevičius

  Straipsnis Ankstyviausi žirgų palaikai laidojimo objektuose Lietuvoje

  Žirgų laidojimo pradžia žymi svarbius to meto visuomenės dvasinio gyvenimo ir pasaulėžiūros pokyčius. Aptariamuoju laikotarpiu žirgas ne tik laidotas, bet maždaug nuo II tūkstm. pr. Kr. vidurio gana dažnai vaizduotas ritualiniuose ir su mirusiųjų laidojimu susijusiuose objektuose, kurių aptikta...
 5. Algimantas Merkevičius

  Straipsnis Ankstyviausi žirgų palaikai laidojimo objektuose Lietuvoje

  Pilkapiuose surasti žirgų kaulai, kaip nurodo tyrimų autoriai, neturėjo deginimo žymiųŽr. Pranas Kulikauskas, Kurmaičių pilkapių (Kretingos raj.) 1948, 1950 ir 1951 m. tyrinėjimai. Kurmaičiai, Kretingos raj. 1948 m. tyrinėjimai. Įrašas padarytas iš 1948 metų žvalgomosios ekspedicijos...
 6. Algimantas Merkevičius

  Straipsnis Ankstyviausi žirgų palaikai laidojimo objektuose Lietuvoje

  Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Vakarų Lietuvoje I tūkstm. pr. Kr. mirusieji laidoti ne tik pilkapiuose, bet ir plokštiniuose kapuoseŽr. Algimantas Merkevičius, Ankstyvojo metalų laikotarpio laidojimo paminklai Lietuvoje, 2014., tačiau žirgų palaikų pastaruosiuose kapuose ar jų aplinkoje...
 7. Algimantas Merkevičius

  Straipsnis Ankstyviausi žirgų palaikai laidojimo objektuose Lietuvoje

  Žirgų palaikų pilkapiuose Vakarų Lietuvoje interpretacija Žirgų palaikų aptikta ankstyvojo metalų laikotarpio laidojimo objektuose nedidelėje Vakarų Lietuvos teritorijos dalyje (6 pav.), o juos vieną nuo kito skiria tik kelių kilometrų atstumas. 6 pav. Ankstyvojo metalų laikotarpio žirgų palaikų...
 8. Algimantas Merkevičius

  Straipsnis Ankstyviausi žirgų palaikai laidojimo objektuose Lietuvoje

  Žirgų laidojimo pradžia Rytų Baltijos regione Turimais duomenimis, žirgų laidojimas Baltijos regione akmens amžiuje dar nebuvo praktikuotas, nors kauliniai dirbiniai, kaip įkapės, – kabučiai iš šio gyvūno kaulų – aptikti akmens amžiaus Zvejniekų kapinyne kartu su kabučiais iš kitų laukinių...
 9. Algimantas Merkevičius

  Straipsnis Ankstyviausi žirgų palaikai laidojimo objektuose Lietuvoje

  Pilkapyje nr. 1 tik centrinėje akmenų vainiko dalyje išliko trys degintiniai žmonių kapai be įkapių, o kitose pilkapio dalyse aptikta apardytų žmonių kapų pėdsakų: degintinių kaulų, įvijinis antsmilkinis, gintaro gabalėliųŽr. Elena Danilaitė, Egliškių, „Kretingos raj., pilkapių tyrinėjimai 1969...
 10. Algimantas Merkevičius

  Straipsnis Ankstyviausi žirgų palaikai laidojimo objektuose Lietuvoje

  5 pav. Ėgliškių pilkapio nr. 1 (buv. nr. 3) brėžinys. Braižė I. Jablonskis (LIIBR, f. 1, b. 270) / Fig. 5. Drawing of Ėgliškės barrow No. 1 (earlier No. 3). Drawn by I. Jablonskis (LIIBR, f. 1, b. 270) Vis dėlto tokia pilkapyje aptiktų žirgų interpretacija kelia abejonių. Minėtas pilkapis –...
 11. Algimantas Merkevičius

  Straipsnis Ankstyviausi žirgų palaikai laidojimo objektuose Lietuvoje

  Ėgliškės. Ėgliškių pilkapynas (Kretingos r. sav.) įrengtas kairiajame Danės upės krante, netoli santakos su Šaltupio upeliu. Tai vienas plačiausiai tyrinėtų aptariamo laikotarpio laidojimo paminklų Lietuvoje. Dar XIX a. pabaigoje čia tyrimus pradėjo vokiečių archeologai Adalbertas Bezzenbergeris...
 12. Algimantas Merkevičius

  Straipsnis Ankstyviausi žirgų palaikai laidojimo objektuose Lietuvoje

  4 pav. Kvecių pilkapių brėžinys. Braižė I. Jablonskis (LIIBR, f. 1, b. P082) / Fig. 4. Drawing of Kveciai barrows. Drawn by I. Jablonskis (LIIBR, f. 1 b. P082) Be žirgo kapo, šiame pilkapyje rasta ir 12 degintinių žmonių kapų. Dalies mirusiųjų deginti kaulai supilti į urnas lygiu arba...
 13. Algimantas Merkevičius

  Straipsnis Ankstyviausi žirgų palaikai laidojimo objektuose Lietuvoje

  2 pav. Kvecių pilkapio nr. 1 žirgo kapas. A. Merkevičiaus nuotr. (LIIBR, f. 1, neg. nr. 14653) / Fig. 2. Horse burial in Kveciai barrow No. 1. Photograph by A. Merkevičius (LIIBR, f. 1, neg. No. 14653) 3 pav. Kvecių pilkapis nr. 1 iš pietvakarių. A. Merkevičiaus nuotr. (LIIBR, f. 1, neg. nr...
 14. Algimantas Merkevičius

  Straipsnis Ankstyviausi žirgų palaikai laidojimo objektuose Lietuvoje

  Dar du žirgo dantys aptikti Kurmaičių pilkapyje nr. 11P. Kulikausko ataskaitoje ir straipsnyje dar vadinamas degintiniu kapu nr. 9, 13 (Pranas Kulikauskas, Kurmaičių pilkapių (Kretingos raj.) 1948, 1950 ir 1951 m. tyrinėjimai. Tyrinėjimai Kurmaičiuose 1951 metais, p. 19; „Kurmaičių kapinynas“...
 15. Algimantas Merkevičius

  Straipsnis Ankstyviausi žirgų palaikai laidojimo objektuose Lietuvoje

  1 pav. Kurmaičių pilkapio nr. 8 akmenų grindinys. P. Kulikausko nuotr. (LIIBR, f. 1, neg. nr. 1312) / Fig. 1. The stone pavement of Kurmaičiai barrow No. 8. Photograph by P. Kulikauskas (LIIBR, f. 1, neg. No. 1312)