Valdo Selenio paskiausias turinys

 1. Valdas Selenis

  Straipsnis Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje

  The Problems of Teachers in the Lithuanian Press of 1918–1940 Summary. In period of existence of the Lithuanian Republic in 1918–1940 a profession of teachers became one of the most important actors in independent nation formation. In this article such problems as conditions of teachers work...
 2. Valdas Selenis

  Straipsnis Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje

  Šaltiniai Artojaus sūnus, „Ar tikrai mokytojai kalti?“, Mokykla ir gyvenimas, 1932, nr. 12, p. 490. Dragašius, Juozas, „Mokytojai ir jų rengimas“, Lietuvos mokykla, 1924, nr. 3, p. 107–110. Krasuckas, Antanas, „Liaudies mokytojų vargai“, Lietuvos mokykla, 1924, nr. 4, p. 170–173. Laisvūnas...
 3. Valdas Selenis

  Straipsnis Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje

  Išvados 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos pedagoginėje periodinėje spaudoje akcentuojamas nekokybiškas mokytojų rengimas, siūlyta neatleidinėti mokytojų, neturinčių cenzo, pastebėta, kad mokytojo darbas vertinamas kaip laikina „stotelė“ nepavykus padaryti karjeros ar įsidarbinti kitose...
 4. Valdas Selenis

  Straipsnis Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje

  Minėtas mokytojas T. Šilinis 1937 m. rašė, kad ne visi žinojo, jog jaunieji pradžios mokyklų mokytojai gauna vos po 173 Lt 15 ct mėnesinės algosŽr. Tadas Šilinis, „Mokytojų pareigos, teisės ir privilegijos“, 1934.. Jurgis Strazdas 1939 m. Vaire aiškindamas, kodėl susidarė pradinių mokyklų...
 5. Valdas Selenis

  Straipsnis Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje

  Mokytojas Juozas Laisvūnas pastebėjo, kad, iš mokytojų daug reikalaujama, bet mažai duodama. Jam antrino Artojaus sūnumi pasivadinęs mokytojas: „Cenzas aukštyn – atlyginimas žemyn!“Artojaus sūnus, „Ar tikrai mokytojai kalti?“, 1932. Ne taip kaip 1920–1922 m.: norint dirbti mokytojo darbą jau...
 6. Valdas Selenis

  Straipsnis Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje

  1930 m. mokytojų atlyginimų klausimas buvo plačiai nagrinėjamas spaudoje: Ryte, Trimite ir Lietuvos Aide. Pastarajame oficioze rašyta, kad kaime ir taip gyvenimas pigus – mokytojai vaikščioja skrybėlėti. Mokytojas Vladas Laska replikavo: Konstatavo, kad mokytojas gaudamas dabartinį atlyginimą...
 7. Valdas Selenis

  Straipsnis Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje

  Mokytojų pragyvenimo sąlygos Remigijus Motuzas teigia, kad, nepriklausomos Lietuvos mokytojui pradėjus darbą, jo materialinė būklė buvo sunki. 1922 m. Seime buvo patvirtintas „Valstybės tarnautojų atlyginimo įstatymas“, kuriame etatiniai valstybės tarnautojai suskirstyti į tarnybos kategorijas...
 8. Valdas Selenis

  Straipsnis Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje

  Mokytojas Justinas Strimaitis suskaičiavo net 12 tuometinio mokytojo pareigų, jis turi būti: 1) šaulys, 2) skautų, vilkiukų-paukštyčių vadas, 3) „Sporūtos“ (kūno kultūros namų sporto talkos) talkininkas, 4) jaunųjų ūkininkų ratelių vedėjas, 5) liaudies universitetų lektorius, 6) jaunimo...
 9. Valdas Selenis

  Straipsnis Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje

  Po aštuonerių metų Mokyklos ir gyvenimo skaitytojams buvo pateiktas konkretus pasiūlymas, kaip gerinti mokytojų darbo sąlygas. 1932 m. Zeksas, apeliuodamas į buvusį „prieškarinį“ mokytojų autoritetą, kai ūkininkai dar buvo neišsilavinę ir neraštingi, kvietė mokytojus nustoti verkšlenti ir...
 10. Valdas Selenis

  Straipsnis Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje

  Mokytojų darbo sąlygos 1924 m. fizikos mokytojas ir inžinierius Juozas Dragašius Švietimo darbe rašė, kad provincijoje, kaime, „beveik kas nenori, tas ir nemokytojauja“. Dviejų, trijų klasių moksleivis pradeda „palaidai mokytis, rūkyti…“, tuomet tėvai sumažina lėšas, tada moksleivis meta mokyklą...
 11. Valdas Selenis

  Straipsnis Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje

  Šiame straipsnyje analizuojama iš esmės aptariamojo laikotarpio pedagoginė spauda: Lietuvos mokykla – tautos ugdymo žurnalas, leistas 1918–1940 m. Kaune, iš pradžių leido Pranas Dovydaitis, nuo 1919 m. – Lietuvių katalikų mokytojų sąjungaŽr. Žurnalistikos enciklopedija, p. 286.; Švietimo darbas...
 12. Valdas Selenis

  Straipsnis Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje

  Kita vertus, kad tokia padėtis nebuvo nuolatinė – ketvirtajame dešimtmetyje ji tapo gerokai blogesnė, neužsiminėŽr. Remigijus Motuzas, Lietuvos vidurinės mokyklos raidos 1918–1940 metais pedagoginės kryptys, 1995.. Istorikas Saulius Kaubrys nagrinėjo mokytojų darbo sąlygų ir atlyginimų...
 13. Valdas Selenis

  Straipsnis Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje

  Edukologai mokytojų darbo problemų materialiosios pusės dažniausiai neliečia – nagrinėja pedagoginius santykius beveik vien tik iš idealiosios pozicijos, koks mokytojas turėjo būti pagal tuometinius pedagogikos teoretikus. Pavyzdžiui, Ona Tijūnėlienė, rašydama apie pedagoginius santykius XX a...
 14. Valdas Selenis

  Straipsnis Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje

  Įvadas Darbo sąlygos ir pragyvenimo problemos yra toks pat svarbus veiksnys, kaip ir pedagoginių metodų taikymo teorija ir mokytojų darbo praktika. Šis veiksnys susijęs su mokytojo profesijos prestižo ir autoriteto visuomenėje klausimu, kuris aktualus tiek Pirmosios Lietuvos Respublikos, tiek ir...
 15. Valdas Selenis

  Straipsnis Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje

  Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos mokytojų darbo sąlygos ir pragyvenimo problemos 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos laikais. Pedagoginėje ir istoriografinėje literatūroje išsamiai atskleista mokytojų darbo metodika, žymiausių Lietuvos filosofų ir pedagogų pedagoginės teorijos ir idėjos...