Audriaus Bitino paskiausias turinys

 1. Audrius Bitinas

  Straipsnis Profesiniai pensijų fondai: teisinis reguliavimas ir problemos

  Occupational Pension Funds: Legal Regulation and Problems Summary. This article analyses highlights of the occupational pension fund regulatory provisions at the European Union institutional level and in Lithuania, the organization of the occupational pension schemes and problems. Also this...
 2. Audrius Bitinas

  Straipsnis Profesiniai pensijų fondai: teisinis reguliavimas ir problemos

  Literatūra ES teisės aktai European Commission, An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions, Brussels, COM(2012) 55 final, 2012. European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Activities and Supervision of Institutions for...
 3. Audrius Bitinas

  Straipsnis Profesiniai pensijų fondai: teisinis reguliavimas ir problemos

  3. Profesiniai pensijų fondai nekuriami dėl to, kad esama pakankamai aktyvaus asmenų dalyvavimo investiciniuose gyvybės draudimo produktuose, darbdaviai papildomai motyvuoja darbuotojus privataus sveikatos draudimo paslaugomis, daugiau kaip milijonas dirbančiųjų dalyvauja antrosios pakopos...
 4. Audrius Bitinas

  Straipsnis Profesiniai pensijų fondai: teisinis reguliavimas ir problemos

  5. Svarstytina galimybė liberalizuoti pensijų anuiteto įsigijimo sąlygas – leisti anuitetų rinkoje dalyvauti ir užsienio įmonėms, nebūtinai registruotoms Lietuvoje. Be to, anuitetus galėtų parduoti ne tik gyvybės draudimo bendrovės. 6. Tikslinga įvertinti galimybę profesinių pensijų kaupimą...
 5. Audrius Bitinas

  Straipsnis Profesiniai pensijų fondai: teisinis reguliavimas ir problemos

  3. Siekiant supaprastinti profesinių fondų valdymą, tikslinga sumažinti reikalavimus pensijų fondų valdybos (ar investicinio komiteto) nariams. Šiuo metu Profesinių pensijų kaupimo įstatymo 13 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatyta, kad valdybos nariais gali būti renkami nepriekaištingos reputacijos...
 6. Audrius Bitinas

  Straipsnis Profesiniai pensijų fondai: teisinis reguliavimas ir problemos

  Galima pateikti tokius Profesinių pensijų kaupimo įstatymo ir Pensijų sistemos reformos įstatymo koregavimo pasiūlymus, kurie galėtų sudaryti prielaidas steigtis profesiniams pensijų fondams ir aktyviau dalyvauti pensijų fonduose: 1. Profesinių fondų taisyklėse numatyti pensijų fondo dalyvių...
 7. Audrius Bitinas

  Straipsnis Profesiniai pensijų fondai: teisinis reguliavimas ir problemos

  3.3. Profesinių pensijų kaupimo įstatymo tobulinimas Galima konstatuoti, kad profesiniai pensijų fondai nekuriami dėl to, kad esama pakankamai aktyvaus asmenų dalyvavimo investiciniuose gyvybės draudimo produktuose, darbdaviai darbuotojus papildomai motyvuoja privataus sveikatos draudimo...
 8. Audrius Bitinas

  Straipsnis Profesiniai pensijų fondai: teisinis reguliavimas ir problemos

  Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 14 punkte reguliuojami atvejai, kas yra laikoma neapmokestinamosiomis pajamomis pagal gyvybės draudimo sutartis. Iki 2013 m. sudarytoms gyvybės draudimo sutartims buvo taikoma nuostata, kad neapmokestinamosios pajamos yra darbuotojo...
 9. Audrius Bitinas

  Straipsnis Profesiniai pensijų fondai: teisinis reguliavimas ir problemos

  c) dėl pensijų fondų veikos kontrolės. Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad, jeigu įstatymų leidėjas, vykdydamas konstitucinę priedermę laiduoti asmens teisę į senatvės pensiją, nustato, jog senatvės pensija ar jos dalis kaupiama specialiuose valstybinių ar privačių ūkio subjektų...
 10. Audrius Bitinas

  Straipsnis Profesiniai pensijų fondai: teisinis reguliavimas ir problemos

  b) dėl pensijų fondų veiklos garantijų. Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad, pasirinkęs tokį senatvės pensijų sistemos modelį, kai senatvės pensijoms skirtos lėšos ar jų dalis kaupiamos specialiuose valstybinių ar privačių ūkio subjektų administruojamuose pensijų fonduose, įstatymų leidėjas turi...
 11. Audrius Bitinas

  Straipsnis Profesiniai pensijų fondai: teisinis reguliavimas ir problemos

  Konstitucinis Teismas konstatavo, kad nei Pensijų sistemos reformos įstatymas, nei joks kitas įstatymas neįpareigoja pensijų kaupimo bendrovių garantuoti tam tikro būsimos kaupiamųjų pensijų išmokos dydžio – jis priklauso nuo sukauptų lėšų dydžio ir investavimo veiklos finansinių rezultatų...
 12. Audrius Bitinas

  Straipsnis Profesiniai pensijų fondai: teisinis reguliavimas ir problemos

  Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012 m. birželio 29 d. priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo, jo pakeitimo ir papildymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ ir 2014 m. gruodžio 19 d. nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų...
 13. Audrius Bitinas

  Straipsnis Profesiniai pensijų fondai: teisinis reguliavimas ir problemos

  Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendime „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2006 m. sausio 16 d., 2007 m. rugsėjo 26 d., 2007 m. spalio 22 d., 2007 m. lapkričio 22 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimų ir 2009 m. sausio 15...
 14. Audrius Bitinas

  Straipsnis Profesiniai pensijų fondai: teisinis reguliavimas ir problemos

  Galima įvardyti kelias priežastis, kodėl Lietuvoje neveikia profesiniai fondai: nėra stipraus socialinio dialogo tradicijos (užsienyje profesiniai pensijų fondai atsiranda būtent iš darbdavių ir darbuotojų atstovų susitarimo), taip pat egzistuoja kitokios nei Vakarų Europos valstybėse esančios...
 15. Audrius Bitinas

  Straipsnis Profesiniai pensijų fondai: teisinis reguliavimas ir problemos

  Papildomai į įstatymo projektą perkeltos direktyvų, užtikrinančių asmenų, dalyvausiančių profesinių pensijų schemoje, teises, nuostatos: 1980 m. spalio 20 d. Tarybos direktyva 80/987/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam, suderinimo, 1996...