Margaritos Išoraitės paskiausias turinys

 1. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Partizaninio marketingo priemonių tyrimas

  An Examination of Guerrilla Marketing Tools Summary: The article analyzes the theoretical aspects of guerrilla marketing, guerrilla marketing tools and respondent’s opinion about the efficiency of guerrilla marketing tools. Guerrilla marketing tactics are available to any small organization to...
 2. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Partizaninio marketingo priemonių tyrimas

  Literatūra Ay, Canan; Aylin Ünal, “New Marketing Approach for SMEs: Guerrilla Marketing,” Journal of Management and Economics, 2002, vol. 9, pp. 75‒85. Ay, Canan; Pinar Aytekin, Sinan Nardali, “Guerrilla Marketing Communication Tools and Ethical Problems in Guerrilla Advertising,” American...
 3. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Partizaninio marketingo priemonių tyrimas

  Partizaninė reklama gali kelti pavojų. Pavyzdžiui, partizaninė reklama viduryje kelio arba ant autobusų, privačių automobilių gali sukelti eismo nelaimę. Partizaninis marketingas įgyja galios per originalumą ir inovacijas. Jis nenaudoja brangių priemonių, tokių kaip televizija. Jis labiau...
 4. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Partizaninio marketingo priemonių tyrimas

  Išvados Partizaninis marketingas yra mažų išlaidų įvairovė, didelio poveikio marketingo priemonės, kurios leidžia mažoms organizacijoms ir asmenims veikti kaip didelėms organizacijoms. Partizaninio marketingo veikimo metodai, lengvai įsisavinamų marketingo ginklų arsenalas leidžia mažoms ir...
 5. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Partizaninio marketingo priemonių tyrimas

  3 pav. Reklamos pastebimumas (proc.) Siekiant išsiaiškinti, kokia reklaminė žinutė respondentams patinka, buvo užduotas klausimas. Kaip matyti iš 4 lentelės, kad reklaminė žinutė turi turėti siurprizo elementų, visiškai pritaria, 45 proc. respondentų, 54 proc. – būti netradicinė, 53 proc. –...
 6. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Partizaninio marketingo priemonių tyrimas

  Respondentų taip pat buvo klausiama, ką reikėtų pabrėžti partizaniniu marketingu. 51 proc. respondentų teigė, kad prekę ar paslaugą, 39 proc. – prekės kokybę, 17 proc. – pasirinkimą, 19 proc. – patogumą, 8 proc. – aptarnavimą. Į klausimą, ar partizaninis marketingas skirtas susigrumti su...
 7. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Partizaninio marketingo priemonių tyrimas

  Respondentų paklausus, kokie yra partizaninio marketingo tikslai, dauguma respondentų teigė, kad tai yra pardavimų didinimas – 60 proc., atkreipimas dėmesio į esamus ir potencialius klientus – 44 proc., konkurencinio pranašumo įgijimas – 29 proc., prekės arba paslaugos kainos privalumų...
 8. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Partizaninio marketingo priemonių tyrimas

  Respondentams buvo užduotas klausimas, ką jie laiko partizaniniu marketingu. 30 proc. respondentų teigė, kad tai yra viešųjų ryšių akcija, 40 proc. – efektyviausias metodas daryti įtaką vartotojų elgesiui, 41 proc. – pardavimo skatinimas, 32 proc. netradicinis reklamavimo būdas, 21 proc. –...
 9. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Partizaninio marketingo priemonių tyrimas

  3 lentelė. Respondentų nuomonė apie partizaninio marketingo priemonių efektyvumąPartizaninio marketingo priemonėsVisiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinkuDažn.Proc.Dažn.Proc.Dažn.Proc.Dažn.Proc.Dažn.Proc.Internetas634169451811,610,710,7Socialiniai...
 10. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Partizaninio marketingo priemonių tyrimas

  Empirinio tyrimo duomenų analizė Šis empirinis tyrimas buvo atliktas 2011 m. vasario mėnesį apklausiant Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentus, studijuojančius pagal verslo vadybos, transporto vadybos, nekilnojamojo turto vadybos, statybos vadybos programas. Respondentams buvo...
 11. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Partizaninio marketingo priemonių tyrimas

  Sąveikos. Prekės ženklai yra tarsi žmonės: pasižymi individualumu, perteikia elgesio manieras, vertybes. Santykiai tarp žmonių ir prekės ženklų yra prilyginami santykiams tarp žmonių. Jie susiduria su pasitikėjimo ir ištikimybės problemomis. Tradicinė reklama pagrįsta tuo, kad nėra grįžtamojo...
 12. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Partizaninio marketingo priemonių tyrimas

  Instaliacija. Instaliacija neturi jokių rėmų ar taisyklių ir gali būti pagaminta iš bet kokios medžiagos, gali įgauti bet kokią formą ar dydį ir būti bet kokioje aplinkoje. Instaliacija yra tinkama reklamai dėl keleto priežasčių. Pirma, instaliacija užima tam tikra vietą, ji įgauna trimatę formą...
 13. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Partizaninio marketingo priemonių tyrimas

  Egzistuoja 8 būdai, kaip galima užklupti žmogų nepasiruošusį, tuo momentu, toje vietoje, kur jis to mažiausiai tikisi. Šios technikos pasiteisina ir nevargina vartotojo. Įsiveržimas. Įsiveržimo technika pasireiškia, kai atrandama nauja vieta reklamai ar informacijos pernešimui. Tam gali būti...
 14. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Partizaninio marketingo priemonių tyrimas

  2 lentelė. Partizaninio marketingo ginklaiPartizaninio marketingo ginklaiPartizaninio marketingo priemonėsLauko ginklai Aplinkos marketingas Partizaninė sensacija Pasalos marketingasAplinkos marketingas. Aplinkos marketingo specialistai atrado būdą pranešti apie savo prekės ženklą įvykių...
 15. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Partizaninio marketingo priemonių tyrimas

  Partizaninio marketingo priemonės Partizaninis marketingas vystytas daugelį metų, sukurta daug jo formų, kurios vadinamos ginklais. Šie ginklai remia pagrindinę partizaninio marketingo filosofiją, kuri pareikalavo kūrybiškumo, sąmoningo įkvėpimo. Partizaninis marketingas yra greitas būdas...