Mindaugo Tamošaičio paskiausias turinys

 1. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Rašytojai Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime

  Writers at the 20th Congress of the Lithuanian Communist Party Summary: After living through a complicated period during the National Revival, at the 20th Congress of the Lithuanian Communist Party (LKP) held at the end of 1989 the LKP split into two parts: an independent LKP and a...
 2. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Rašytojai Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime

  Šaltiniai ir literatūra „Aš tvirtai tikiu, – sako rašytojas Raimondas Kašauskas“, Tiesa, 1990, balandžio 12, p. 2. Avyžius, Jonas; Bronislovas Genzelis, Romas Gudaitis, Rimantas Karazija, Justinas Karosas, Jonas Kubilius, Alfonsas Maldonis, Jokūbas Minkevičius, Juras Požela, Saulius Sondeckis...
 3. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Rašytojai Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime

  Išvados LKP spartų lietuvėjimą postalininiu laikotarpiu lėmė daugybę motyvų, iš kurių pagrindinis – jos narių prisitaikymas prie sovietinės sistemos, komunistams leidęs išlikti bei atvėręs kelius aktyviai veiklai savo, taip pat dažnai ir lietuvių tautos naudai. Kadangi tarp komunistų, įskaitant...
 4. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Rašytojai Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime

  Tačiau tarp rašytojų būta ir karčių nusivylimų, todėl dalis jų, dar neseniai entuziastingai dalyvavusių LKP skyrybose, priklausydami partijos vadovybei, praėjus keliems mėnesiams, apsisprendė ne tik palikti partiją, bet ir pasitraukti iš politinės veiklos. Praėjus vos pusei metų taip pasielgė...
 5. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Rašytojai Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime

  Dar po kelių mėnesių, prieš neeilinį savarankiškos LKP suvažiavimą, grupė komunistų, tarp jų rašytojai J. Avyžius, R. Gudaitis, A. Maldonis, kreipdamiesi į savarankiškos LKP narius ir rėmėjus, tikėjosi, kad netrukus įvyksiantis neeilinis partijos suvažiavimas pasitarnaus partijos virsmui į...
 6. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Rašytojai Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime

  Šiuose žodžiuose daug tiesos. Iš tiesų LKP pirmiausia stalinizmo laikotarpiu elgėsi kaip nusikalstama politinė jėga. Daug tamsių dėmių ir vėlesniuose Komunistų partijos veiklos žingsniuose, apie kuriuos neperdėdami kalbėjo Sąjūdžio atstovai, A. Brazauskas LPS Steigiamojo sąjūdžio suvažiavime...
 7. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Rašytojai Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime

  R. Granauskui buvo nesuvokiama, kaip kai kurie sąjūdiečiai, „Atgimimo“ redaktorius Ozolas, rašytojas Gudaitis ir kiti nuėjo į LKP biurą: Į klausimą „Gal partija ir bus tas garvežys, kuris, mūsų neatsiklausęs, per nevalią vežė į komuną, o dabar žada mus išvežti į nepriklausomybę“ R. Granauskas...
 8. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Rašytojai Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime

  LKP skilimas į dvi dalis – savarankišką, nuo Maskvos nepriklausomą LKP ir promaskvietišką SSKP, kuri toliau liko SSKP sudėtine dalimi, – buvo didelis smūgis M. Gorbačiovui. SSKP CK Politinis biuras su M. Gorbačiovu priešakyje tai vertino kaip žingsnį, „kuriuo siekiama LKP išstojimo iš SSKP...
 9. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Rašytojai Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime

  Suvažiavimo metu į naujai išrinktą savarankiškos LKP CK įėjo šie rašytojai: A. Čekuolis, R. Gudaitis, M. Karčiauskas, R. Kašauskas (jo supratimu, „daugybė dorų žmonių laukė gruodžio dvidešimtosios, pasirengę grąžinti (partinius – M. T. past.) bilietus, jei toks istorinis sprendimas nebūtų...
 10. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Rašytojai Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime

  Pritarti partijos savarankiškumo idėjai jis kvietė visus delegatus, lietuvius, žemaičius, tikrus Lietuvos rusus, lenkus, baltarusius, žydusŽr. LKP XX suvažiavimo, vykusio 1989 gruodžio 19–23 d., protokolas, l. 136.. O prosovietinio judėjimo „Jedinstvo“ atstovas Valerijus Ivanovas, pabrėžęs, kad...
 11. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Rašytojai Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime

  V. Petkevičius savo kalbos pradžioje pabrėžęs, kad Respublikoje jau antri metai vyksta vis gilėjanti ekonominė ir politinė krizė, siūlė suvažiavimo delegatams paieškoti kelių, kaip išeiti iš krizės. Sujaukta ir dvilypė padėtis partijoje, kalbėtojo nuomone, susidarė visų pirma todėl, kad M...
 12. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Rašytojai Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime

  Po LKP CK pirmojo sekretoriaus A. Brazausko padaryto LKP CK politinio pranešimo vykusiose diskusijose savo poziciją išdėstė ir rašytojai komunistai. Trečias kalbėjęs R. Gudaitis laikėsi nuomonės, kad SSKP Pasak R. Gudaičio, LKP ilgai laviravo, ja nusivylė Lietuvos žmonės, todėl LKP...
 13. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Rašytojai Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime

  Kalbėtojo teigimu, Pranešime LKP CK pirmasis sekretorius ypač daug dėmesio skyrė LKP įvykdytų nusikaltimų pasmerkimui stalinizmo metais: Ribentropo ir Molotovo paktas ir jo slaptų susitarimų įgyvendinimas įvardyta kaip nusikalstama veikla (jie „atvėrė kelius Lietuvos įjungimui į Tarybų...
 14. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Rašytojai Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime

  Prieš pat suvažiavimą dar nebuvo žinoma, kokia bus tikroji partijos padėtis, ir nebuvo aišku, kad suvažiavimas baigsis LKP atsiskyrimuŽr. Česlovas Laurinavičius, Vladas Sirutavičius, Lietuvos istorija, t. XII, d. 1: Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki kovo 11-osios, p. 419.. Išsiskyrė pačių...
 15. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Rašytojai Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime

  Kaip nurodyta šio straipsnio įvade, suvažiavime dalyvavo dešimt rašytojų komunistų delegatų, kurių veikla šiame renginyje buvo aktyvi. LKP XX suvažiavimo darbo prezidiume buvo šie rašytojai: J. Marcinkevičius, V. Petkevičius, R. Gudaitis. Pirmą suvažiavimo dieną kurį laiką pirmininkavo J...