Jūratės Laurinavičiūtės paskiausias turinys

 1. Jūratė Laurinavičiūtė

  Straipsnis Psichologiniai bibliodramos ypatumai

  The Psychological Features of Bibliodrama Summary. The article deals with peculiarities of conception by bibliodrama method: theoretical aspects, issues. Widely discuss some bibliodrama psychology peculiarities. It is emphasize bibliodrama influence to personality and his sense for self...
 2. Jūratė Laurinavičiūtė

  Straipsnis Psichologiniai bibliodramos ypatumai

  Literatūra Alexander, Pat; David Alexander (sud.), Biblijos žinynas, iš anglų kalbos vertė Rasa Maziliauskaitė, Jonas Morkus, Margarita Bautrėnienė, Vilnius: Alma littera, 2001. Allport, Gordon Willard, Tapsmas: svarstymai apie asmenybės psichologiją, iš anglų kalbos vertė Miranda Navickienė...
 3. Jūratė Laurinavičiūtė

  Straipsnis Psichologiniai bibliodramos ypatumai

  Bibliodrama yra gan netradicinis būdas geriau save pažinti. Bibliodramą lankę dalyviai (remiantis str. aut. asmenine bibliodramos vedimo patirtimi) ypač vertina jos netradiciškumą, naujumą, jos gilumą ir ypač pozityviai vertina asmeninius pokyčius, kurie veda į gilesnę savižiną, refleksiją, norą...
 4. Jūratė Laurinavičiūtė

  Straipsnis Psichologiniai bibliodramos ypatumai

  Kadangi bibliodrama vyksta grupėje, todėl labai svarbu kaip formuojasi pasitikėjimas vienų su kitais ir grupe, nes grupė ir jos tarpusavio santykiai padeda dalyviui geriau save suvokti socialiniu Aš lygmeniu. A. KepalaitėŽr. Albina Kepalaitė, Grupės ir grupiniai procesai, 2008., analizuodama...
 5. Jūratė Laurinavičiūtė

  Straipsnis Psichologiniai bibliodramos ypatumai

  Geštaltinės psichologijos atstovas PerlsasCit. pgl. Vitalija Lepeškienė, Geštaltinės psichoterapijos teorija ir praktika, 2007. akcentavo, kad organizmas negali būti suskaidytas į dalis ir gali būti suprastas tik kaip organizuota, vidaus ryšiais susijusi visuma. Organizmas reguliuoja save...
 6. Jūratė Laurinavičiūtė

  Straipsnis Psichologiniai bibliodramos ypatumai

  C. RogersoŽr. Карл Рэнсом Роджерс, Взгляд на психотерапию: становление человека, 1994. ilgametė psichoterapijos patirtis pagrindžia, kad psichoterapijos proceso metu keičiasi žmogaus savivoka. Panašiai vyksta ir bibliodramos metu. Bibliodramos dalyvis vaidinimų metu atgaivina savo gyvenimiškas...
 7. Jūratė Laurinavičiūtė

  Straipsnis Psichologiniai bibliodramos ypatumai

  Humanistinės psichologijos atstovas A. MaslowŽr. Abraham Harold Maslow, Būties psichologija, 1993. teigia, jog kuo žmogaus vidinių potyrių fenomenologinis laukas tampa integruotesnis, vieningesnis, tuo vieningesnį jis suvokia pasaulį; kuo žmogus jaučiasi stipresnis, tuo stipresnis jam atrodo...
 8. Jūratė Laurinavičiūtė

  Straipsnis Psichologiniai bibliodramos ypatumai

  Biblijos tekstuose atsispindi visas žmogaus gyvenimo ciklas – gimimas (Jėzaus gimimas, Mt 1, 18–25), vedybos, (vestuvės Kanoje, Jn 2, 1–12), mirtis (Mk 15, 33–41) arba iniciacijos momentai (Jėzaus krikštas, Lk 2, 21–22) arba gyvenimo pokyčiai, kurie vyksta žmogaus gyvenime: išėjimas iš namų...
 9. Jūratė Laurinavičiūtė

  Straipsnis Psichologiniai bibliodramos ypatumai

  XX a. psichologai S. Freudas, J. L. Moreno, D. W. Winnicottas vieni pirmųjų suprato, kad vaidinimas žmogui turi terapinį poveikį ir jį pradėjo taikyti savo praktikoje: S. Freudas vaidinimuose įžvelgė antropologinius žmonijos raidos aspektus, kuriuose atsispindi žmogaus infantilumas ir...
 10. Jūratė Laurinavičiūtė

  Straipsnis Psichologiniai bibliodramos ypatumai

  Pastebėta, jog šiandieninis žmogus yra labai supriešinęs savo dvasią su kūnu, todėl reikia naujo integruojančio mąstymo. Jau hebrajų kalboje žodžiai „siela“ ir „kūnas“ yra vienas žodis – nephesh, kuris kartu apjungia „animated body, living being“ (sudvasintą kūną ir žmogaus būtį), nes žmogus...
 11. Jūratė Laurinavičiūtė

  Straipsnis Psichologiniai bibliodramos ypatumai

  A. PaškusŽr. Antanas Paškus, Idėjų sankryžoje: kritinis skerspjūvis, 1992. teigia, jog egzistuoja ir ne tik materiali tikrovė, bet ir būties plotmė, t. y. transcendentinė tikrovė. Tai parodo, jog žmogus yra daugiau, negu tai, ką jis daro, ar tai, ką jis turi. Tai jis pavadino statmeninės...
 12. Jūratė Laurinavičiūtė

  Straipsnis Psichologiniai bibliodramos ypatumai

  Kiti psichologai įžvelgė pozityvų religijos poveikį asmenybės vystymuisi ir gyvenimo prasmės ieškojimui. Jie teigė, jog religija geba žmogų veikti pozityviai ir svarstė apie religingumo arba dvasingumo įtaką asmenybės psichologinės brandos procesui. C. J. Jungas religijos ištakų ieško žmonijos...
 13. Jūratė Laurinavičiūtė

  Straipsnis Psichologiniai bibliodramos ypatumai

  Įvadas Nors dabartinis žmogus yra pernelyg susidomėjęs išoriniu pasauliu, vis labiau pastebimas augantis susidomėjimas sielos gelmių fenomenais parodo, kad žmogus nuolat ieško ir yra atviras naujam pažinimuiŽr. Carl Gustav Jung, Psichoanalizė ir filosofija, 1999.. Ilgą laiką psichologai...
 14. Jūratė Laurinavičiūtė

  Straipsnis Psichologiniai bibliodramos ypatumai

  Santrauka. Straipsnyje aptariama bibliodramos samprata, atsiradimo ištakos, jos teorinis pagrindas. Plačiau nagrinėjami atskiri bibliodramos psichologiniai ypatumai. Akcentuojamas bibliodramos poveikio asmenybei visybiškumas bei jo prasmė savęs pažinimui. Pagrindiniai žodžiai: bibliodrama.