Rolando Jančiausko paskiausias turinys

 1. Rolandas Jančiauskas

  Straipsnis Humaniški jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai

  Humane Relations between Young Schoolchildren and their Parents Summary. This article presents theoretical overview of the humanistic education features of the younger school-aged children, analyses humanistic parent–child relationships and their influence on children’s behavior in the physical...
 2. Rolandas Jančiauskas

  Straipsnis Humaniški jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai

  Literatūra Bakutytė, Rima, „II–IV klasių mokinių humaniško elgesio su artimiausiais aplinkos žmonėmis bruožai“, Pedagogika, 2001, t. 54, p. 12–18. Bakutytė, Rima, „Tėvų įtaka pradinių klasių vaikų humaniškumo tapsmui“, Acta paedagogica Vilnensia, 2002, t. 9, p. 141–150. Barkauskaitė, Marijona...
 3. Rolandas Jančiauskas

  Straipsnis Humaniški jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai

  Vaikas, augantis lygiateisiško, pagarbaus bendravimo aplinkoje, supamas besąlygiškos meilės, gali įgyvendinti svarbiausius dvasinius poreikius, o vaikas, kuris namuose patiria prievartą, turi išmokti būti saugus tokioje aplinkoje, kuri jam nėra palanki, kontroliuoti situacijas, kurios yra...
 4. Rolandas Jančiauskas

  Straipsnis Humaniški jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai

  Mūsų tyrimo metu gauti duomenys sutapo su BakutytėsŽr. Rima Bakutytė, „Tėvų įtaka pradinių klasių vaikų humaniškumo tapsmui“, 2002. tyrimų rezultatais, kad tėvų pastangos savo vaikams visada sakyti tiesą, pripažinti savo kaltę suklydus ir laikytis duoto žodžio turėjo teigiamą poveikį vaikų...
 5. Rolandas Jančiauskas

  Straipsnis Humaniški jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai

  Tyrimo rezultatų aptarimas Aptariant vaikų ir tėvų tarpusavio santykių tyrimo rezultatus galima teigti, kad po ugdomojo eksperimento E grupės tėvai savo vaikams tapo jautresni ir dėmesingesni, dažniau juos išklausydami, pradžiugindami, paguosdami ir padėdami, nei K grupės tėvai. Po metų...
 6. Rolandas Jančiauskas

  Straipsnis Humaniški jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai

  Po metų labai padaugėjo E grupės tėvų, kurie visada laikėsi savo vaikams duoto žodžio (Z = −2,369; p < 0,05). Nustatyta, kad visada laikėsi savo vaikams duoto žodžio 57,5 % E grupės ir 32,9 % K grupės tėvų (5 pav.), todėl galima teigti, kad E grupės tėvai buvo atsakingesni ir jautresni savo...
 7. Rolandas Jančiauskas

  Straipsnis Humaniški jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai

  Po metų labai padaugėjo tiek E grupės, tiek ir K grupės tėvų, kurie visada prisipažino savo vaikams, kad suklydo (Z = −2,614; p < 0,01). Visada prisipažino savo vaikams, kad suklydo 48,8 % E grupės ir 39,0 % K grupės tėvų (4 pav.), todėl galima teigti, kad E grupės tėvai dažniau prisipažino savo...
 8. Rolandas Jančiauskas

  Straipsnis Humaniški jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai

  3 pav. Tėvų gebėjimo nepriminti savo vaikui ankstesnių jo nesėkmių dažnumo pokyčiai Tėvai, kurie savo vaikams priminė ankstesnes jų nesėkmes, neišklausė ir nepaguodė (p < 0,05–0,01), nemokė savo vaikų jautrumo ir tarpusavio supratimo bei neugdė jų humaniškumo. Antrojo tyrimo duomenimis...
 9. Rolandas Jančiauskas

  Straipsnis Humaniški jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai

  Savo vaikams visada sakė tiesą 31,3 % E grupės ir 36,6 % K grupės tėvų, todėl galima teigti, kad K grupės tėvai dažniau savo vaikams sakė tiesą, tačiau statistiškai reikšmingo skirtumo tarp šių grupių nenustatyta. Analizuojant visų tėvų tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad padaugėjo tėvų, kurie savo...
 10. Rolandas Jančiauskas

  Straipsnis Humaniški jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai

  2 pav. Tėvų gebėjimo būti su savo vaiku atviriems dažnumo pokyčiai Tėvai, būdami atviri su savo vaikais, sakydami jiems tiesą ir prisipažindami savo vaikams, kad suklydo (p < 0,05–0,01), mokė juos atvirumo, jautrumo ir atsakingumo bei ugdė jų humaniškumą. Lyginant visų tėvų pirmojo ir antrojo t...
 11. Rolandas Jančiauskas

  Straipsnis Humaniški jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai

  Visada paguodė ir padėjo savo vaikams 67,5 % E grupės ir 59,8 % K grupės tėvų, todėl galima teigti, kad E grupės tėvai buvo jautresni ir dėmesingesni savo vaikams, juos dažniau paguosdami ir jiems padėdami, nei K grupės tėvai, tačiau statistiškai reikšmingo skirtumo tarp E ir K grupių...
 12. Rolandas Jančiauskas

  Straipsnis Humaniški jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai

  Tėvai, savo vaikus išklausydami, stengdamiesi juos pradžiuginti, būdami su jais atviri, sakydami jiems tiesą ir laikydamiesi vaikams duoto žodžio (r = 0,250, p < 0,001), mokė vaikus jautrumo, atvirumo, atsakingumo ir ugdė jų humaniškumą. Todėl galima daryti prielaidą, kad vaikai, kurie namuose...
 13. Rolandas Jančiauskas

  Straipsnis Humaniški jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai

  Tyrimo rezultatai Analizuojant vaikų ir jų tėvų tarpusavio santykių pirmojo ir antrojo tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad per antrąjį tyrimą E grupės tėvai pasirodė buvę jautresni ir dėmesingesni savo vaikams juos dažniau išklausydami nei K grupės tėvai. Iš rezultatų matyti, kad savo vaikus visada...
 14. Rolandas Jančiauskas

  Straipsnis Humaniški jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai

  Kūno kultūra pradinėje mokykloje glaudžiai siejasi su kitomis bendrojo lavinimo sritimis, padeda siekti fizinės, psichinės ir dvasinės darnos, atveria galimybę pažinti save, patirti judėjimo keliamą džiaugsmą, kuria prielaidas saviraiškai. Kadangi kalbant apie humaniškumo ugdymą kūno kultūros...
 15. Rolandas Jančiauskas

  Straipsnis Humaniški jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai

  Anoniminės anketinės apklausos būdu buvo tiriami jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ir jų tėvų humaniški tarpusavio santykiai bei jų įtaka vaikų elgesiui kūno kultūros pamokose. Reprezentatyvioji imtis buvo formuojama atsitiktinės atrankos būdu. Tiriamųjų imtis – atsitiktinė, t. y. visos...