Odeta Žukauskienė
Registruota:
2015-08-17
Straipsniai:
108
Kolegos citavo:
14
Kolegos minėjo:
11

Sklaidos priemonės

Odeta Žukauskienė

Gyvena: Kaunas, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  daktarė
  Sritis:
  • humanitariniai mokslai · H
  Kryptis:
  • H 003 menotyra
  Įstaiga:
  Lietuvos kultūros tyrimų institutas
  Padalinys:
  Lyginamųjų kultūros tyrimų skyrius
  Pareigybė:
  vyresnioji mokslo darbuotoja
  Gyvena:
  Kaunas, Lietuva
  1995 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo menotyros specialybę. Tame pačiame universitete 1997 m. baigė ir magistro studijas. 2005 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją Meno formų genezės, sąveikos ir metamorfozių problemos H. Focillono ir J. Baltrušaičio medievistikos studijose. 2005–2006 m. stažavosi Ženevos universitete (Šveicarijoje). 2007 m. išleido mokslinę monografiją Meno formų metamorfozės. 2008 m. plėtė mokslinį akiratį stažuotėse Laisvajame Briuselio universitete (Belgijoje), 2009 m. – Aukštojoje socialinių mokslų mokykloje Paryžiuje, 2012 m. – Paryžiaus Descartes’o universitete, 2015 m. – Kinijos meno akademijoje (Handžou, Kinijos Liaudies Respublikoje). 2013 m. drauge su Žilvine Gaižutyte-Filipavičiene sudarė Algio Uždavinio kūrybai skirtą knygą Kūrybinė vaizduotė: dailės kritika ir publicistika, 2015 m. su Rita Repšiene parengė Lietuvos kultūros tyrimų 6 numerį Atmintis, vaizdas, kultūra. Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose yra paskelbusi per 50 mokslinių publikacijų, kultūros ir meno kritikos straipsnių. Mokslinių tyrimų sritys: vizualioji kultūra, meno istorija, estetika, meno kritika, kultūros antropologija, kultūrų dialogas, kultūrinė atmintis.