Bronislovas Genzelis
Registruotas:
2015-08-24
Straipsniai:
43
Kolegos citavo:
1
Kolegos minėjo:
12

Sklaidos priemonės

Bronislovas Genzelis

Gyvena: Vilnius, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  habilituotas daktaras
  Sritis:
  • humanitariniai mokslai · H
  Kryptis:
  • H 001 filosofija
  Vardas:
  profesorius
  Įstaiga:
  Vytauto Didžiojo universitetas
  Pareigybė:
  mokslo darbuotojas
  Gyvena:
  Vilnius, Lietuva
  1942–1946 m. mokėsi Alytaus pradinėje, 1946–1954 m. Kaišiadorių gimnazijoje. 1954–1959 m. Maskvos universitete studijavo filosofiją. 1959–1961 m. Šiaulių pedagoginio instituto dėstytojas. 1961–1964 m. Lietuvos istorijos instituto aspirantas. 1974 m. filosofijos mokslų daktaras. 1964–1992 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, dėstė visuotinę filosofijos istoriją, Lietuvos kultūros istorijos kursą. 1965–1976 m. docentas, 1976–1992 m. profesorius. 1997 m. išrinktas Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Istorijos katedros profesoriumi, ėjo fakulteto tarybos ir VDU Senato nario pareigas. Skaitė Lietuvos kultūros istorijos, politinių ir socialinių teorijų raidos Lietuvoje ir politinės filosofijos kursus. Nuo 2005 m. gruodžio mėn. VDU Senato narys. Tiria Lietuvos kultūros sąveiką su kitomis tautomis (lenkų, rusų, vokiečių, ukrainiečių, latvių, čekų). Savo pastebėjimus išdėstė monografijoje Kultūrų sąveika (1989 m.), atskiri jos skyriai išversti ir paskelbti lenkų, rusų ir vokiečių mokslinėje spaudoje. Sudarė Filosofijos istorijos chrestomatiją (kelios knygos, 1974–1987 m.), Orientas-1 (1991 m.). Prisidėjo prie Lietuvių kultūros veikėjų laiškai I. J. Krasevskiui (1992 m.) parengimo. 1998–1999 m. Kauno dienoje paskelbė seriją straipsnių-atsiminimų apie Sąjūdžio veiklą. Rašo straipsnius periodiniams leidiniams, nušviesdamas ryškiausias dabarties ir praeities filosofijos kryptis, atskirus mąstytojus, įvertinti politinę situaciją. Yra kelių monografijų, išleistų Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Rusijoje ir Prancūzijoje, bendraautoris. Parašė apie šimtą mokslinių straipsnių, kai kurie jų išversti į rusų, lenkų, anglų, vokiečių, čekų, prancūzų kalbas. Skaitė pranešimus tarptautinėse mokslo konferencijose Varšuvoje, Krokuvoje, Rygoje, Maskvoje, Braitone, Londone, Paryžiuje, Los Andžele, Detroite, Liubeke-Travemiunde. Mokslinių tyrimų sritys: filosofijos istorija, Lietuvos kultūra, kultūrų sąveika, Sąjūdis, politinė ir socialinė kritika.