algirdas dovydėnas

  1. Raimonda Simanaitienė

    Straipsnis Algirdo Dovydėno vitražai sakralinėje architektūroje: temų prasmės ir stiklo iškalba

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami žymaus lietuvių dailininko Algirdo Dovydėno pastaraisiais dešimtmečiais sukurti vitražai, puošiantys sakralines erdves. Plačiau analizuojami ansambliai, esantys Rainių Kančios ir Kryžių kalno pranciškonų vienuolyno koplyčiose. Taip pat detaliai aptariami...
Grįžti