Raimonda Simanaitienė
Registruota:
2015-12-09
Straipsniai:
47
Kolegos citavo:
0
Kolegos minėjo:
2

Sklaidos priemonės

Raimonda Simanaitienė

Gyvena: Kaunas, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  daktarė
  Sritis:
  • humanitariniai mokslai · H
  Kryptis:
  • H 003 menotyra
  Vardas:
  docentė
  Įstaiga:
  Vytauto Didžiojo universitetas
  Padalinys:
  Menotyros katedra
  Pareigybė:
  dėstytoja
  Gyvena:
  Kaunas, Lietuva
  1982–1987 m. meno istorijos ir teorijos bakalauro studijos Vilniaus dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademijoje); 1996–1998 m. taikomosios pedagogikos magistrantūros studijos Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) Socialinių mokslų fakultete; 1998–2003 m. doktorantūros studijos VDU Menų institute. 2003 m. apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties disertaciją XX a. Lietuvos stiklo plastikos meninio vaizdo raida. Nuo 1988 m. Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dėstytoja antraeilininkė, taip pat Kauno kolegijos dėstytoja antraeilininkė; 1991–2008 m. VDU Menų fakulteto Menotyros katedros asistentė, lektorė; nuo 2008 m. VDU Menų fakulteto Menotyros katedros docentė. Jungtinio VDU ir EDU humanitarinių mokslo srities menotyros (03H) krypties doktorantūros komiteto narė. Mokslinių tyrimų sritys: XX a. – XXI a. vaizduojamoji ir taikomoji Lietuvos dailė (stiklo meno istorija ir problematika), dizainas, kultūrinio turizmo problematika, gido veikla, dailės edukacija, parodų, projektų kuratorystė.