antanas rubšys

  1. Romualdas Juzefovičius

    Straipsnis Helenizmo kultūros samprata Antano Rubšio biblistikoje

    Santrauka: Prelato, profesoriaus Antano Leonardo Rubšio (1923–2002) darbai biblistikos srityje yra siejami su Šventojo Rašto tekstuose pateiktos informacijos istoriškumo tyrimais, istorinių duomenų ir procesų analize. Šio straipsnio tikslas – išskirti ir aptarti tik vieną iš daugelio A. Rubšio...