aplinkotyros istoriografija

  1. Aivaras Stepukonis

    Straipsnis Istoriografinis pliuralizmas: glausta mokyklų ir metodų apžvalga

    Santrauka. Kritinę istoriografijos metodologiją XIX amžius Europoje pirmą kartą išplėtojo tokie mokslininkai, kaip Leopoldas von Ranke ir Betholdas Georgas Niebuhras. XIX amžius Europoje – smarkaus tautinių valstybių kūrimosi ir įsitvirtinimo laikotarpis. Šitai paaiškina, kodėl kelis...
Grįžti