asmenvardis

  1. Ilona Mickienė

    Straipsnis Vyrų įvardijimas XVIII a. pabaigoje: Kražių parapijos krikšto metrikų knyga

    Santrauka. Straipsnyje analizuojami iš XIIII a. pabaigos Kražių parapijos krikšto metrikų knygos (1785–1795 m.) išrinkti 1 266 vyrų įvardijimai: krikštijamų berniukų, tėvų, krikštatėvių ir vieno asmens, dalyvavusio apeigose, įvardijimas. Rasti vyrų įvardijimai suskirstyti pagal įvardijimo...
  2. Ilona Mickienė

    Straipsnis Įvardijimai XIX amžiaus pradžioje: Telšių bažnyčios gimimo metrikų studija

    Santrauka. Straipsnyje tęsiama Telšių parapijos asmenvardžių analizė. Jau aptarti XVIII a. pradžios moterų asmenvardžiai (žr. Ilona Mickienė, Ilona Birbilaitė, „Moterų įvardijimas XVIII amžiaus pradžioje: Telšių bažnyčios krikšto metrikų studija“, Respectus philologicus, 2011, nr. 19(24), p...
Grįžti