bausmių skyrimo vadovas

  1. Tomas Girdenis

    Straipsnis Bausmių skyrimas padarius kelias nusikalstamas veikas JAV teisėje

    Santrauka. Straipsnyje siekiama atskleisti JAV teisėje numatytus bausmių skyrimo ypatumus esant nusikalstamų veikų daugetui. Šiam tikslui pasiekti iš pradžių trumpai apibūdinamos pagrindinės bausmių skyrimo taisyklės, įtvirtintos „Bausmių skyrimo vadove“. Vėliau apžvelgiamos bausmių skyrimo...
Grįžti