bažnytinio meno muziejus

  1. Gabija Surdokaitė-Vitienė

    Straipsnis Balninkų Rūpintojėlio skulptūra

    Santrauka. Straipsnyje aprašoma Balninkų Rūpintojėlio skulptūra, saugoma Vytauto Didžiojo karo muziejuje, aptariama jo kelionė po įvairius muziejus, skulptūros ikonografija ir ikonologija, atskleidžiamas jos turinys ir prasmė baroko epochos religiniame kontekste. Pagrindiniai žodžiai: XVII a...
Grįžti