budizmas

  1. Matas Bytautas

    Straipsnis Filosofijos tapsmo praktika fenomeno aspektai

    Santrauka. Straipsnyje aptariamas filosofijos tapimo praktika fenomenas, dėl kurio atskaitos taško laikomasi dvejopos pozicijos. Viena vertus, čia atsižvelgiama į tai, kad šis procesas vyksta tam tikroje konkrečioje subjektą įvairiapusiškai veikiančioje aplinkoje, kuri savo ruožtu pasižymi ne...
  2. Antanas Andrijauskas

    Monografija Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas

    Santrauka. Monografija yra originalus tarpdalykinis veikalas, kuriame autorius lyginamuoju aspektu žvelgia į didingą indų civilizaciją kaip joje išsikristalizavusių kultūros, estetikos ir meno formų savitumą. Tai – didžiulę Hindustano pusiasalio geografinę erdvę aprėpiantis tekstas, kuriame...
Grįžti