dailininko socialinis statusas

  1. Monika Krikštopaitytė

    Straipsnis Trys autoportreto veidai

    Santrauka. Straipsnyje analizuojamas Sovietų Lietuvos (1940–1990) dailininkų autoportretas. Jo raida skirstoma į tris tarpsnius: degradavimo, pakaitalo išradimo ir atsinaujinimo. Kiekvienas interpretuojamas per sąsajas su dailininko socialiniu statusu, profesine savivoka ir santykio su sistema...
Grįžti