dalyvavimas

  1. Skirmantas Jankauskas

    Straipsnis Aristotelis vs. Platonas: „μέθεξις“ sąvokos kritika

    Santrauka. Straipsnyje mėginama aptarti Platono filosofijos aristoteliškos kritikos prielaidas ir prasmę. Tyrimas fokusuojamas ties Platonui ypač svarbia, tačiau Aristotelio visiškai nureikšminta dalyvavimo (μέθεξις) sąvoka. Tarus, kad radikaliai skirtingus iškiliųjų klasikų požiūrius turėjo...
  2. Skirmantas Jankauskas

    Straipsnis Platonas vs Zenonas, arba Esinių ontiškumo problema „Parmenide“

    Santrauka. Straipsnyje aptariama esinių ontiškumo problema, su kuria Platonas galynėjasi viename analitiškiausių savo dialogų – Parmenide. Jis, klodamas ontologijos pamatus, išmąstė tikrai esant vienatinį esantį, o esinius visiškai nureikšmino. Platonas, viena vertus, seka Parmenidu ir persiima...
Grįžti