darbdavys

 1. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbdavio materialinės atsakomybės problemos darbo teisėje

  Santrauka. Šiame straipsnyje trumpai aptariamos darbdavio materialinės atsakomybės problemos darbo teisėje. Pateiktos bendros materialinės atsakomybės darbo teisėje sąlygos, nurodyti jų taikymo ypatumai, kylantys nagrinėjant darbdavio materialinės atsakomybės klausimus. Išskiriami atskiri...
 2. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Nekonkuravimo susitarimų, sudaromų tarp darbdavio ir darbuotojo, reglamentavimo ir taikymo problemos

  Santrauka. Nekonkuravimo susitarimu darbuotojas įsipareigoja, pasibaigus darbo sutarčiai, sutartą laikotarpį nustatytomis sąlygomis nekonkuruoti su darbdaviu – nedirbti darbdavio konkurento įmonėje, nesteigti įmonės ar nedalyvauti versle, konkuruojančiame su buvusio darbdavio verslu. Kad...
 3. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbdaviui atstovaujančio asmens materialinės atsakomybės problemos

  Santrauka. Šiame straipsnyje trumpai aptariamas darbdaviui atstovaujančio asmens statusas ir materialinės atsakomybės problemos darbo teisėje. Analizuojama, kokias pareigas turi juridinio asmens vadovas ir kokia jam gali iškilti atsakomybė, jei jis šių pareigų nevykdo arba vykdo netinkamai...