darnus vystymas

  1. Ligita Šimanskienė

    Straipsnis Darnaus vystymo koncepcijos suvokimas organizacijose

    Santrauka. Darnaus vystymo samprata nėra nauja, tačiau straipsnyje analizuojama dar gana nauja darnaus vystymo organizacijose samprata bei su tuo susijusios problemos. Pateiktas požiūris, kad būtina ieškoti tinkančių organizacijoms indikatorių, kad organizacijos siektų būti darniomis. Atliktas...
  2. Vytautas Pilipavičius

    Straipsnis Darnaus darbo vietų vystymo kaimiškuose regionuose teorinės prielaidos

    Santrauka. Svarbi reikšmė Lietuvos kaimo plėtros procese šiandien teikiama kaimiškųjų regionų vystymui, kuris grindžiamas darniu darbo vietų kūrimu, stiprinančiu kaimo vietovių konkurencingumą. Straipsnyje analizuojamos darnaus sampratos vystymo ištakos bei raida, apžvelgiami teoriniai darbo...
Grįžti