desemiotizavimas

  1. Gintarė Narauskaitė

    Studija Teatro semiotika: kūno semiotizavimo teorinės perspektyvos ir raiška

    Santrauka. Studijoje aptariamos teorinės ir istorinės semiotizacijos tendencijos teatre. Analizuojant teorinius aspektus pažymima, kad semiotikai kiekvieną objektą, veikiantį fikciniame scenos pasaulyje, suvokia kaip ženklą, kuriantį reikšmes, skirtas žiūrovo dekodavimui. Tačiau nurodoma, kad...
Grįžti