dvaro teisė

  1. Alfonsas Vaišvila

    Straipsnis Kai kurie dvaro teisės ir jos koncepcijos bruožai Lietuvoje

    Santrauka. Dvarų teisė Vakaruose pradėjo formuotis nuo XI amžiaus dvaro papročiui transformuojantis į rašytinę dvaro teisę. Lietuvoje dvaro teisės formavimosi pradžia sietina su procesais, prasidėjusiais kaime po 1557 m. Valakų reformos, kai pagilėjo baudžiava, o santykiai tarp dvaro ir...
Grįžti