• 2021 m. liepos 30 d. 20:00–23:59 val. (artimiausio penktadienio vakarą) naujinsime tinklavietės įrangą. Minėtą laikotarpį tinklavietės turinys gali būti nepasiekiamas.

dvaro teisė

  1. Alfonsas Vaišvila

    Straipsnis Kai kurie dvaro teisės ir jos koncepcijos bruožai Lietuvoje

    Santrauka. Dvarų teisė Vakaruose pradėjo formuotis nuo XI amžiaus dvaro papročiui transformuojantis į rašytinę dvaro teisę. Lietuvoje dvaro teisės formavimosi pradžia sietina su procesais, prasidėjusiais kaime po 1557 m. Valakų reformos, kai pagilėjo baudžiava, o santykiai tarp dvaro ir...