ekonominė tikrovė

  1. Egidijus Kūris

    Straipsnis Ekonominė krizė ir teisinė sistema: įtampų triada

    Santrauka. Straipsnyje aptariamas 2008 m. Lietuvą užklupusios pasaulinės ekonominės krizės ir jos įveikimo priemonių poveikis Lietuvos teisinei sistemai. Keliama hipotezė, kad krizės ir jos įveikimo priemonių poveikis teisinei sistemai yra platesnis nei intervencija į pozityviąją teisę (tam...
Grįžti