ellen etlinger fotografijų kolekcija

  1. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė

    Straipsnis Vizualinės etnografijos naratyvas: Pitt Rivers muziejaus atvejis

    Santrauka. Straipsnyje siekiama atskleisti vizualinės etnografijos perspektyvas muziejuose, remiantis Pitt Rivers muziejaus fotografijų kolekcijų medžiaga bei archyviniais duomenimis. Keliami trys uždaviniai: 1) apmąstyti šiuolaikinio muziejaus koncepciją; 2) pasirinkus Pitt Rivers muziejų kaip...
Grįžti